دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

كيارش آرامش

اطلاعات تماس
تلفن: 09123789307
فکس: 0098(21)66419661
آدرس: تهران، خيابان 16 آذر، نبش پورسينا، پلاك 21، طبقه 4، مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي.
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
اخلاق و تاريخ پزشكي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1395/08/19

Top