دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمود علي‌محمدي

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/m_alimohammadi
تلفن: +982188954911&+982142933012
فکس: +982188950188
آدرس: تهران: خيابان انقلاب- خيابان قدس-خيابان پور سينا - ساختمان جديد دانشكده بهداشت طبقه 5گروه مهندسي بهداشت محيط كدپستي 1417613151
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
بهداشت
مهندسي بهداشت محيط
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/10/08

1.

Ph.D


Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Science , Tehran, Iran, 2005
Thesis Title:A Survey on the Biodegradation of Methyl tertiary-butyl-ether (MTBE) by Microbial Consortia of Polluted Site to MTBE
Supervisor:Professor Alireza Mesdaghinia
2.

MSPH


Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Science , Tehran, Iran, 1997
Thesis Title: The Survey of Effect BOD on the Rate of Nitrification in Municipal Wastewater
Supervisor:Professor Alireza Mesdaghinia
3.

B.Sc


Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Science , Tehran, Iran, 1993

MSPH

1.

Soil pollution


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,MSPH.
2.

Health and safety of drinking water


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,MSPH.
3.

Food Sampling


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,MSPH.
4.

Water Microbiology


Department of Pathobiology, School of Public Health,MSPH.

B.Sc

1.

Public health; Food, housing, air and radiation


2014-- Department of Public health, School of Public Health,B.Sc.
2.

Water treatment


2014-- Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,B.Sc.
3.

Environmental health(1) Water quality


Department of Public health , School of Public Health,B.Sc.
4.

Water & wastewater chemical analyses


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,B.Sc.
5.

Water & wastewater microbiology


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,B.Sc.
6.

Application of Environmental Biotechnology


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,B.Sc.
7.

Environmental health laws


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,B.Sc.

Ph.D

1.

Advanced Environmental Microbiology


2014-- Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,Ph.D.
2.

Soils & Water Bioremediation


Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health,Ph.D.
1.

Removal of petroleum hydrocarbons from soil media by using persulfate oxidant in the presence of mineral siderite


Status: Completed, Executers: Mahmood Alimohammadi, Sponser: Tehran Univercity of Medical Sciences, Location: Environmental Health Engineering Department, 2013-2015
2.

Evaluation of radon concentration in residential and public places of KAHRIZAK


Status: Running, Executers: Mahmood Alimohammadi, Sponser: Tehran Univercity of Medical Sciences, Location: Environmental Health Engineering Department, 2015
3.

Evaluation of synergistic effect of liqourice extract on antifungal activity of chitosan against penicillium spp in postharvest disease of fruits


Status: Running, Executers: Mahmood Alimohammadi, Sponser: Tehran Univercity of Medical Sciences, Location: Environmental Health Engineering Department, 2016
4.

Investigation of Natural Organic Matter (NOMs) Adsorption from Water by Graphene Oxide-Coated Cotton Fibers


Status: Running, Executers: Mahmood Alimohammadi, Sponser: Tehran Univercity of Medical Sciences, Location: Environmental Health Engineering Department, 2016
5.

Design and preparation of novel adsorbents based on graphene oxide and their efficacy in removing endotoxin from water


Status: Running, Executers: Mahmood Alimohammadi, Sponser: Tehran Univercity of Medical Sciences, Location: Environmental Health Engineering Department, 2016
6.

Environmental Exposure Risk Assessment of Alkylating Cytotoxic Drugs Platinum Compounds from water resourses in Qom pr


Status: Running, Executers: Mahmood Alimohammadi, Sponser: Tehran Univercity of Medical Sciences, Location: Environmental Health Engineering Department, 2016--
7.

Providing a comprehensive database of physical, chemical and microbiological parameters of bottled water, with an emphasis on graphical and multivariate analysis


Status: Completed, Executers: Mahmood Alimohammadi, Sponser: Institute for Environmental Research, Location: Environmental Health Engineering Department, 2014-2015
8.

Scientific Services Laboratory, Department of Environmental Health Engineering in the reorganization plan, sampling and analysis of surface water in southern Tehran


Status: Completed, Executers: Alimohammadi M, Sponser: Office for University Cooperation, Technology and Society, Location: Environmental Laboratory, Department of Environmental Health Engineering, 2012-2013
9.

Evaluation of Zataria Multiflora Essential oil on Formation of Biogenic Amines and Microbiological profile semi-hard cheese


Status: Completed, Executers: Alimohmmadi M, Sponser: School of Public Health , Location: Environmental Laboratory, Department of Environmental Health Engineering, Main Partners: Ramin Nabizadeh Nodehi,Gholamreza Jahed khaniki,, 2012-2014
10.

Evaluation effective (efficacy) disinfectant compounds (detergent and chlorine) and during storage on antioxidant activity in the fresh fruits and vegetables


Status: Completed, Executers: Alimohmmadi M, Sponser: Tehran University of Medical Sciences, Location: Environmental Laboratory, Department of Environmental Health Engineering, 2011-2012
11.

Study of Heavy metal leached from package into the bottled water Consumption in Iran


Status: Completed, Executers: Alimohmmadi M, Sponser: Tehran University of Medical Sciences, Location: Environmental Laboratory, Department of Environmental Health Engineering, خرداد 1391-1392
12.

A Survey on the Biodegradation of Methyl tertiary-butyl-ether (MTBE) by Microbial Consortia of Polluted Site to MTBE


Status: Completed, Executers: Alimohmmadi M, Sponser: National Petrochemical Company, Location: Environmental Laboratory, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Institute of Public Health, 2006-2007
13.

The Survey of Effect Application Sanosil (supper 25, HWP) in Disinfection process


Status: Completed, Executers: Alimohmmadi M, Sponser: Office for University Cooperation, Technology and Society, Location: Environmental Laboratory, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Institute of Public Health, 2005
14.

The Survey of Effect BOD on the Rate of Nitrification in Municipal Wastewater


Status: Completed, Executers: Alimohmmadi M, Sponser: National Water & Wastewater Engineering Company, Location: Water & Wastewater Research Center, National Water & Wastewater Engineering Company Ministry of Energy, 1998-1999

Supervisor

1.

Survey of photodegradation the azole fungicide Ketoconazole in aqueous solution by Silver orthophosphate/Graphene (Ag3PO4/G) nanocomposite under visible light


Nafiseh Norieah,
Ph.D, Environmental Health Engineering Department , --
2.

Evaluate the quality of sludge wastewater treatment plant south of Tehran


Samaneh Momeni,
MSPH, Environmental Health Engineering Department, -
3.

Survay bioaerosols in surgical rooms Shariati Hospital in Karaj 1394-95


Zahra Tolabi,
MSPH, Environmental Health Engineering , -
4.

Investigation of Humic Acid Adsorption from Aqueous solution by Graphene Oxide-Coated Cotton Fibers


Farnaz Tahmasbi Tawallali,
MSPH, Environmental Health Engineering , -
5.

Evaluating the Trend Changes in Physical and Chemical Characteristics of Groundwater and Its Classification by Suitability for Drinking and Agricultural Use in the Villages in Sistan and Baluchistan and Zoning by GIS During the Years 1384-1392


Abas Abasnia,
MSPH, Environmental Health Engineering , -
6.

Investigation fateme zahra Hospital waste management status, sari using the risk assessment method of Failure Modes and Effects Analysis and Preliminary Hazard Analysis in 1395


Taebea Mansori,
MSPH, Environmental Health Engineering , -
7.

Environmental Exposure Risk Assessment of Alkylating Cytotoxic Drugs Platinum Compounds from water resourses in Qom province.


Yadolah Gafori,
Ph.D, Environmental Health Engineering , -
8.

Design and preparation of novel adsorbents based on graphene oxide and their efficacy in removing endotoxin from water


Fahim Amini Tabok,
Ph.D, Environmental Health Engineering , -
9.

The effect of licorice extract in different concentrations on the growth saprophyte penicillium invitro as well as on the need to keep some fruit in cold storage


Mina Soleimani,
MSPH, Food safety and Hygiene , -----
10.

Evaluation of synergistic effect of liquric extract on antifungal activity of chitosan against penicillium spp in postharvest disease of fruits


Smira Madanipuor,
MSPH, Food safety and Hygiene , -----
11.

Developing an Environmental Health Quality Index(EHQI) by considering national related databases in Iran


Mohammad Marosi,
Ph.D, Environmental Health Engineering, -----
12.

Environmental impact assessment of fueling Pipeline combined cycle power plant in city chabahar


SOMAEH HOSSENI,
MSPH, Environmental Health Engineering,
13.

Investigation Shariati Hospital waste management status, Tehran using the risk assessment method of Failure Modes and Effects Analysis and Preliminary Hazard Analysis in 1393.


NAJAME BAYAT,
MSPH, Environmental Health Engineering, ----
14.

Determination of VOC concentration in southern passenger terminal air in Tehran, Amir Zahedi


Amir Zahedi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2014
15.

Investigation of heavy metals in plastic and metal containers of Iranian cheese


Elham Baseri,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2014
16.

Evaluation of Zataria Multiflora Essential oil on Formation of Biogenic Amines and Microbiological profile semi-hard cheese


Mohammad Eshaghi‎,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2014
17.

Removal of petroleum hydrocarbons from soil media by using persulfate oxidant in the ‎presence of mineral siderite


Farzad Mohammadi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎,
18.

Providing a comprehensive database of physical ,chemical and biological characteristic of ‎Iranian bottled water with emphasis on the graphical and multivariate analysis ‎


Nushin Latifi ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2015
19.

Investigation efficiency radio frequency(RF) energy for reduction microbial load in water ‎


Somayeh Sadi ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2014
20.

Preparetion of evaluated HACCP plan in orther to implementation in Iranian mineral water ‎factories for avoiding the common food safety hazards in such industries


Amin Kiani ‎,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2013
21.

Effect of water ozonation in wheat tempering on Aspergillus Parasiticus growth and reduction ‎of aflatoxin in lab-scale


Matin Mohammadi ‎,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2012
22.

Survey of synergistic effect of iron and copper ions in the raw wastewater and effluent ‎disinfection by hydrogen peroxide solution ‎


Hasan Asalani,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
23.

Determination of microcystin level in surface water resources


Hamidreza SHamsollahi ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
24.

Assess efficiency and compare performance single-walled and multi-walled carbon nano tubes ‎used to remove phenol from aqueous solution


Masumeh Mostofi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
25.

Evaluation effect of disinfectant compounds (perchlorin) on fruits and fresh vegetables ‎antioxidant acting


Nassrin Farajvand,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2012
26.

Performance evaluation of CPB and HDTMA surfactant modified natural zoelite in removal of ‎humic acid from aqueous solution ‎


Mehdi Vosooghi ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
27.

Survey of synergistic effect of under pressur dissolved oxygen ,ascorbic acid and copper in ‎increase efficiency of wastewater disinfection with H2O2‎


Reza Nemati‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2010
28.

Detection of antimony and cobalt leached from packaging into the bottled water by ICP ‎method‎


Ebrahim Molayi,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2013

Advisor

1.

Concentration levels of some of heavy metals in different types of vegetables in Tehran and risk assessment


Sohela Madihi bidgoli,
MSPH, Food safety and Hygiene , -
2.

Descriptive and inferential Analysis Of food Samples Containing Food Color Based On The Number Of Tests and The Results In Five Years From 1390


Sahar Asad nejad,
MSPH, Food safety and Hygiene , -
3.

Design and development of software codes of renewable reports for the analysis of health- care waste management systems


Mojgan Naji,
MSPH, Environmental Health Engineering , -
4.

Investigation of the Concentration of Trihalomethanes (THMs) in the Drinking Water of Ardebil and their related Cancer risk assessment


Hadi Sadeghi,
Ph.D, Environmental Health Engineering , -
5.

Investigation of performance of modified Saffron plant leaves in the removal of flouride from water


Mansoreh Farhang,
MSPH, Environmental Health Engineering, -----
6.

Investigation of removal of Bisphenol A from aqueous solutions by Chitosan and zirovalent iron


Zhyar Saeedi ,
MSPH, Environmental Health Engineering, -----
7.

Investigation of the UV radiation titanium dioxide and ferrate(VI) process potential for the Bacillus subtilis spore inactivation of water


Atea Rajabi Matin,
MSPH, Environmental Health Engineering, -----
8.

Evaluation of efficacy green nanoparticles in the photocatalytic removal of chromium from wastewater


Zahra samadi,
MSPH, Environmental Health Engineering, -----
9.

Performance evaluation of chitosan/bismuth oxyiodide(BiOI) nanocomposites in removal of antibiotic tertracycline hydrochloride from aqueous solutions


َAli Akbar Dehgan,
Ph.D, Environmental Health Engineering, -----
10.

Investigation the effect of some probiotic microorganisms on expression aflR gene and inhibit aflatoxin production on Aspergillus parasiticus for use in the food industry


ROHOLAAH GANBARI,
MSPH, Food safety and Hygiene ,
11.

Development of quality index, the graphical comparation,the geochemical analysis of iranian bottled water


MARYAM HYDARI,
MSPH, Environmental Health Engineering,
12.

Effects of hydrogen peroxide-silver ion and peracetic acid in reducing of microbial load in raw vegetables


Rahman Barikgojlo,
MSPH, Food safety and Hygiene, -
13.

Development of quality index, the graphical comparation,the geochemical analysis of iranian bottled water


Maryam Hydari,
MSPH, Environmental Health Engineering, -
14.

Evaluation of haloacetic acid and turbidity removal from water and optimum model determination using potassium ferrate(VI)[K2FeO4


Hassan Aslani,
Ph.D, Environmental Health Engineering, -
15.

Investigation of Antioxidant effects of Iranian Pomegrante extracts on shelflife of salmon trout fish fillet in refregerator temprature


Ali Salehi,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2014
16.

The Effects of Arctium Lappa Plant root Extract on the growth of probiotic bacteria in dairy products


Mehran Sayadei,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2014
17.

Measuring the concentration of phethalate esters in carbonate soda bottles


Mojtaba Moazen,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2015
18.

Investigation of indoor and outdoor air microbial quality in nursing home and nezaja center of ‎health care education and relation between biomarkers


Sasan Faridi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2014
19.

Investigation of bacterial and fungal aresoal density near wastewater units in Tehran


Sadegh Niyazi ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2014
20.

Investigation of PM2.5 concentration and their chemical composition in air around the Sina ‎Hospital in Tehran ‎


Hosein Arafaeinia ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2014
21.

Investigation of magnetic ssilver nanoparticles on municipal wastewater disinfection efficiency ‎


‎ Daryush Zeynalzadeh‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
22.

A survey on antioxidant capacity of Iranian Shrimp (Penaes Semisulcatus) waste for preventing ‎of peroxidation in sunflower oil and comparsion with synthetic antioxidants


Naema Vakili‎,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2014
23.

Survey of heavy metals (Hg,As,Pb,Cd) in flour of traditional bakery in Zanjan


Farkhondeh Abedi,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2013
24.

Application of ZVI nanoparticle in the presence of hydrogen peroxide and sonolysis process for ‎Tindazol removal from aqueous solution ‎


‎Hasan Rahmani‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
25.

Determination efficiency of conventional and modern disinfection process for removal of ‎natural and synthetic estrogenic hormones in municipal wastewater effluent


Azita mohaghaghan,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2014
26.

Performance of photocatalitic oxidation of tetracycline in aqueous solution by Tio2 nanofibers


Allahebakh Javid ‎,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2013
27.

Measurment of phethalate esters migration in polyethylene terphethalate bottled water under ‎various physical conditions


Maryam Zare,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2013
28.

Evaluation the ability of yeast Candida Albicans to reduce growth of Aspergillus paraticus And ‎reduction of aflatoxin production in vitro


Zeynab Aghamohseni ‎,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2013
29.

Investigation of ventilation system performance in microbial air quality in operation rooms of ‎Shariati Hospital in Tehran


‎Faramarz Azimi‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
30.

Design and development of appropriate computational software based on water quality indices ‎and presentation the pattern for water quality report


Maryam ValadiAmin,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
31.

Evaluating the performance of sonocatalitic method in leachate purification and its capability ‎to effect on biological treatment


Aliakbar Roodbari,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2011
32.

Study on effectiveness of a hybrid hetotophic-autotrophic process in the removal of nitrate, ‎natural organic matter Fe(II) and Mn(II) from aqueous environment


Reza Saeedi,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2012
33.

Survey of biocatalyst system horseradish peroxide (HRP) in removal of dye and oil from ‎aqueous solution ‎


Fatollah Golamibrojeni,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2011
34.

Study of bacterial and parasitic contamination of swimming pools in Kermanshah


Amir Karami,
MPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
35.

Study of relationship between microbial contamination of drinking water in covered and ‎noncovered village of WWC and its influencing factors in Azarbayjan Sharghi


Akbar Rajabi,
MPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
36.

Survey of drinking water microbial contamination and physicochemical status in Zanjan ‎factories


Zahra Hasani,
MPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
37.

Study of SODIS method for disinfecting Zaribar pond at emergency conditions


‎Salah Safrang‎,
MPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
38.

Investigating the THMS concentration in water drinking source of Arak city and removal of ‎THMS using multi-walled carbon nanotubes


Mohammad Mohammadi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
39.

Survey of the potential of hybrid chemical oxidation technologies and biological oxidation for ‎removal of PCE


Mehdi Kargar,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2013
40.

Survey of drinking water source contamination and Aras river in Parsabad city


‎ Eraj Esmaeli‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011

Referee

1.

Forecasting the Kermanshah City Air Quality Index(AQI) Using the Atifial Neual Network


Zeinab Rostami Fasih,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2014
2.

Qualitative study on health effects of particulate matter and polycyclic hydrocarbons in Tabriz


Akbar Gholampoor ‎,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2013
3.

Relationship between concentration of particulate matter in the breathing air and inflammatory ‎markers in the blood in the students of Nezaja health centers


‎ Morteza Seifi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
4.

Evaluating the performance of modified zeolite with nanoparticles for chromium and fluoride ‎removal from aqueous solution


Mohammad MollamahmoodAbadi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
5.

‎ Survey of quality and quantity of medical waste in the specific drugs centers and their optimal ‎management plan ‎


Hasan Mardani,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
6.

engineernig,1392‎ Evaluation of removal efficiency of fluoride and arsenic from aqueous solution using nano-alumina ‎synthesis on multi-walled carbon nanotubes ‎


Hamid Zaree,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
7.

Study on laccase enzyme efficacy in the removal of phenol and bisphenol A from aqueous solution


‎Zahra Asadgol‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
8.

Biomonitoring of oxygenated compounds(MTBE,ETBE,TAME) and monocyclic aromatic ‎hydrocarbons(BTEX) in BRT workers in Tehran


Adel Mokammel kannandeh,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
9.

Evaluation of antibacterial activity of essence oils and aqueous and ethanil extracts of Quercus ‎infeetoria leaves n food- born pathogenic bacteria ‎


Ayub Ebadi fathabdi,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2013
10.

Comparison the effects of disinfectants on the removal of microbial contamination in traditional ice ‎cream shop equipment


Alireza Sheikhzadeh,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2013
11.

Study on effectiveness of a hybrid bubble column biofilter bioreactor in the removal of ‎Dichloromethane from gas phase


‎Mehrnush Abahi,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2013
12.

Determination of Radon concentrations in homes and public places in NoorAbad city


Nasrin Dehghan,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
13.

Determination of Radon concentrations in homes and public places in Behshahr city


Fatemeh Amoozadeh khalili,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
14.

Evaluation of microwave antenna mobile station in Zanjan


Azam Bazargani,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
15.

The status of vertical and horizontal microwave publishing caused by (Base Transceiver Station) ‎antenna in Hashtgerd city


Meysam Beheshti,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2013
16.

Physicochemical and microbiological quality of fresh-cut apple enriched with the probiotic strain ‎Bifidobacterium lactis and its effect on survival and growth of E.coli


Samaneh Rahmdel,
MSPH, Food safety and Hygiene, 2012
17.

Study of Biosurfactant production on Bioremediation of phenanthrene in broth and its impact on the ‎rate of elimination in the presence of other Biosurfactant


Masumeh Golshan,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
18.

Study on environmental health situation of Hendijan city


Ghader Zryduni,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
19.

Survey of Microbial and chemical Quality of Drinking Water in Bokan


Kamran Johari,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
20.

Risk assessment of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in drinking water in Tehran


Hamid Karyab,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2012
21.

Study on environmental health situation of Shahrood city ‎


Ebrahim Abasi ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
22.

Investigation of UV/H2O2/ZNO in water treatment Containing chromium (VI) ‎


Anvar Asadi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2010
23.

Study and Comparison of carbon Nanotubes performance (single-walled and multi-walled) to reduce ‎fluoride in water


Gholamali Haghighat,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
24.

‎ Study on performance of ozone and Adsorption process, in removing Odor-causing compounds from ‎water in Ardabil


Saed Parastar,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
25.

Study on carbon Nanotubes performance (single-walled and multi-walled) to remove Reactive Blue19 ‎and Acid Red18 from water


Mohammad Shirmardi,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
26.

Evaluating the performance of wastewater treatment in Tehran and offer suggestions to improve it ‎


Amirabbas Hamedian‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
27.

Study on US/UV/ZNO/H2O2 processes to removal of chromium from industrial ‎wastewater‎


Abdolmajad Fadayi,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2011
28.

Investigate the performance of the combination of compost into the chamber


Ali Koolivand‎,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2011
29.

Investigation of advanced oxidation processes (Zn doped Tio2/UV) To remove Malathion from ‎aqueous solution


Mohammad Omidar borna,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
30.

Determination of radon concentration in Geno spas in Hormozgan


Yadollah Fakhri,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
31.

Study and comparison of carbon Nanotubes performance (single-walled and multi-walled) to reduce ‎bisphenol A from water ‎


Elnaz Eravani ‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
32.

Evaluation efficacy of combined use of performic acid with sulfuric acid and Ascorbic acid catalysts to ‎inactivation heat resistant coliforms


Samira Yusefzadeh,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2011
33.

Evaluating the efficacy of natural zeolites modified with surfactant to remove 2,4,6 trichlrophenol ‎from aqueous solution ‎


Maryam Gholami,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
34.

‎Study and comparison of US and H2O2 processes to remove bisphenol from aqueous ‎solution and bioassay with daphnia magna


Elham Nikfar‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2012
35.

‎Chemical and physical characterization of air particle in Khoozastan dust storm and ‎identification of affection mulching method in its control‎


‎ Abbas Shahsavani‎,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2011
36.

Study of combination of ozonation and ZnO photocatalytic processes for the toxicity ‎reduction and removal of Reactive Blue29 dye in aqueous solution‎


Kavos Dinarloo enanloo‎,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2011
37.

‎39.‎ Evaluating the potential of hybrid technology to analyze and reduction toxicity of ‎trichlorethylene


Sina Dobaradarn ‎,
Ph.D, Environmental Health Engineering‎, 2011
38.

‎40.‎ Assessment of safety in water supply system of Ardabil city by using WHOs safety ‎plan based on risk management approach‎


Mina Aghayi‎,
MSPH, Environmental Health Engineering‎, 2014

مقالات

English

1.

Data on corrosion and scaling potential of drinking water resources using stability indices in Jolfa, East Azerbaijan, Iran


Authors: Ali Akbar Mohammadi, Hossein Najafi Saleh, Amir Hossein Mahvi, Mahmood Alimohammadi, Ramin Nabizadeh, Mahmood Yousefi
Data in Brief, Vol.16, Year. 2018,
Download
2.

Assessment of groundwater quality and evaluation of scaling and corrosiveness potential of drinking water samples in villages of Chabahr city, Sistan and Baluchistan province in Iran


Authors: Abbas Abbasnia, Mahmood Alimohammadi, Amir Hossein Mahvi, Ramin Nabizadeh, Mahmood Yousefi, Ali Akbar Mohammadi, Hassan Pasalari...
Data in Brief, Vol.16, Year. 2018,
Download
3.

Review on the Implementation of the Islamic Republic of Iran about Tobacco Control, Based on MPOWER, in the Framework Convention on Tobacco Control by the World Health Organization


Authors: Mahmood Alimohammadi, Hossein Jafari-Mansoorian, Seyed Yaser Hashemi, Victoria Momenabadi, Seyed Mehdi Ghasemi, Kamaladdin Karimyan
ADDICTION AND HEALTH, Vol.9, No.3, Year. 2017,
Download
4.

Platinum cytotoxic drugs in the municipal wastewater and drinking water, a validation method and health risk assessment


Authors: Y. Ghafuri, M. Yunesian, R. Nabizadeh, A. Mesdaghinia, M. H. Dehghani & M. Alimohammadi
Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal , Vol.23, Year. 2017,
Download
5.

Application of Adaptive Neural Fuzzy Inference System and Fuzzy C- Means Algorithm in Simulating the 4-Chlorophenol Elimination from Aqueous Solutions by Persulfate/Nano Zero Valent Iron Process


Authors: Mansour Baziar, Ramin Nabizadeh, Amir Hossein Mahvi, Mahmood Alimohammadi, Kazem Naddafi, Alireza Mesdaghinia
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, Vol.13, No.1, Year. 2018,
Download
6.

Adsorption and visible-light photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride fromaqueous solutions using 3D hierarchicalmesoporous BiOI: Synthesis and characterization,process optimization, adsorption and degradation modeling


Authors: Aliakbar Dehghan, Mohammad Hadi Dehghani, Ramin Nabizadeh, Navid Ramezanian, Mahmood Alimohammadi, Ali Asghar Najafpoor
chemical engineering research and design, Vol.129, Year. 2018,
Download
7.

The inhibitory effect of lactic acid bacteria on aflatoxinproduct ion a nd expression of aflR gene in Aspergillus parasiticus


Authors: Rooholla Ghanbari and Ebrahim Molaee Aghaee and Sassan Rezaie and Gholamreza Jahed Khaniki and Mahmoud Alimohammadi and Mina Soleimani and Fatemeh Noorbakhsh
Journal of Food Safety, Year. 2017,
Download
8.

Determination of Heavy Metals through Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) in Iranian Cheese and Their Potential Health Risks to the Adult Consumers


Authors: lham Baseri , Mahmood Alimohammadi , Ramin Nabizadeh Nodehi , Shahrokh Nazmara , Gholamreza Jahed khaniki , Mohamad Es'haghi Gorji
Iranian Journal of Health, Safety & Environment, Vol.5, No.1, Year. 2017,
Download
9.

Adsorptive Removal of Arsenic and Mercury from Aqueous Solutions by Eucalyptus Leaves


Authors: Mahmood Alimohammadi,Zhyar Saeedi,.Bahman Akbarpour,Hassan Rasoulzadeh,Kaan Yetilmezso,Mohammad A. Al-Ghouti,Majeda Khraisheh,Gordon McKay
Water, Air, & Soil Pollution, Year. 2017,
Download
10.

Environmental risk assessment of platinum cytotoxic drugs: a focus on toxicity characterization of hospital effluents


Authors: Y. GhafuriaM. YunesianR. NabizadehA. MesdaghiniaM. H. DehghaniM. Alimohammadi
International Journal of Environmental Science and Technology, Year. 2017,
Download
11.

Haloacetic acids degradation by an efficient Ferrate/UV process: Byproduct analysis, kinetic study, and application of response surface methodology for modeling and optimization


Authors: Hassan Aslani , Simin Nasseri, Ramin Nabizadeh , Alireza Mesdaghinia, Mahmood Alimohammadi , Shahrokh Nazmara
Journal of Environmental Management, Vol.203, Year. 2017,
Download
12.

Elimination of natural organic matter by electrocoagulation using bipolar and monopolar arrangements of iron and aluminum electrodes


Authors: M. Alimohammadi • M. Askari • M. H. Dehghani • A. Dalvand • R. Saeedi • K. Yetilmezsoy • B. Heibati• G. McKay
Int. J. Environ. Sci. Technol. , Year. 2017,
Download
13.

Phage therapy: assessment of the efficacy of a bacteriophage isolated in the treatment of salmonellosis induced by Salmonella enteritidis in mice


Authors: Farhad Nikkhahi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Mahmood Alimohammadi, Abbas Rahimi foroushani, Zahra Rajabi, Fatemeh Fardsanei, Seyed Mostafa Imeni, Parisa Torabi Bonab
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench, Vol.10, No.2, Year. 2017,
Download
14.

Degradation kinetics of tetracycline in aqueous solutions using peroxydisulfate activated by ultrasound irradiation: Effect of radical scavenger and water matrix


Authors: Simin Nasseri, Amir Hossein Mahvi, Mehdi Seyedsalehi, Kamyar Yaghmaeian, Ramin Nabizadeh, Mahmood Alimohammadi, Gholam Hossein Safari
Journal of Molecular Liquids, Year. 2017,
Download
15.

Bioaerosol exposure and circulating biomarkers in a panel of elderly subjects and healthy young adults


Authors: Sasan Faridi, ‎Kazem Naddafi, Homa Kashani,Ramin Nabizadeh,Mahmood Alimohammadi, Fatemeh Momeniha,Sholeh Faridi,Sadegh Niazi,Ahad Zare,Akbar Gholampour,Mohammad Hoseini, Zahra Pourpak, Mohammad Sadegh Hassanvand , Masud Yunesian
Science of The Total Environment, Vol.593–594,, No.1 , Year. 2017,
Download
16.

Response surface modeling, isotherm, thermodynamic and optimization study of arsenic (V) removal from aqueous solutions using modified bentonite-chitosan -MBC


Authors: Mohammad Hadi Dehghani, Ahmad Zarei, Alireza Mesdaghinia, Ramin Nabizadeh, Mahmood Alimohammadi, and Mojtaba Afsharnia
Korean J. Chem. Eng, Vol.32, No.4, Year. 2017,
Download
17.

Removal of TPHs from Soil Media using Persulfate Oxidant in the Presence of Mineral Siderite


Authors: Mohammadi, F. M. Alimohammadi ,A.H. Mahvi, S. Nazmara, S. Mazloomi and H. Aslani
Malaysian Journal of Soil Science , Vol.20, Year. 2016, Page:67-78,
Download
18.

Effect of Different Household Decontamination Procedures on Antioxidant Activity and Microbial Load of Vegetables


Authors: Alimohammadi M. , Farajvand N., Kyani A., Kazemi Moghaddam V., Hadei M.
International Archives of Health Sciences , Vol.3, No.3, Year. 2016,
Download
19.

EFFICACY OF NANOSIL (HYDROGEN PEROXIDE-SILVER ION) AND PERACETIC ACID ON REDUCTION OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 AND SALMONELLA ENTRITIDIS IN RAW VEGETABLES


Authors: Rahman Barikgugjlu , Gholamreza Jahed Khaniki, Ramin Nabizadeh Nodehi , Mahmood Alimohammadi , Seyed Mohammad Mousavi
Annals. Food Science and Technology, Year. 2016,
Download
20.

Fabrication of ultrathin graphene oxide-coated membrane with hydrophilic properties for arsenate removal from water


Authors: Reza Rezaee , Simin Nasseri , Amir Hossein Mahvi , Ali Jafari , Mahdi Safari1 , Behzad Shahmoradi1 , Mahmood Alimohammadi , Mohammad Khazaei , Mohammad Maroosi
J Adv Environ Health Res, Vol.4, No.3, Year. 2016,
Download
21.

DESIGN AND DETERMINE THE VALIDITY AND THE RELIABILITY OF BRUCELLOSIS EDUCATION QUESTIONNAIRE BASED ON HEALTH BELIEF MODEL


Authors: Alimohammadi, M, Bidarpour, F., Sharafi, H., Ghasemi, S.M., Zahraei, A. Karimyan, K.
International Journal of Pharmacy and Technology, Vol.8, No.3, Year. 2016,
Download
22.

Adsorption of phosphorus from aqueous solution by cubic zeolitic imidazolate framework-8: Modeling, mechanical agitation versus sonication


Authors: Mahmoud Shams , Mohammad Hadi Dehghani , Ramin Nabizadeh , Alireza Mesdaghinia, Mahmood Alimohammadi , Ali Asghar Najafpoor
Journal of Molecular Liquids, Year. 2016,
Download
23.

Equilibrium and Kinetic Studies of Trihalomethanes Adsorption onto Multi-walled Carbon Nanotubes


Authors: Mohammad Hadi Dehghani ,Mohammad Mohammadi , Mahmood Ali Mohammadi, Amir Hossein Mahvi , Kaan Yetilmezsoy , Amit Bhatnagar , Behzad Heibati , Gordon McKay
Water Air Soil Pollut, Year. 2016,
Download
24.

Application of response surface methodology for modeling and optimization of Bacillus subtilis spores inactivation by the UV/persulfate process


Authors: Zahra Sabeti, Mahmood Alimohammadi, Samira Yousefzadeh, Hassan Aslani, Maryam Ghani, Ramin Nabizadeh
Water Science and Technology: Water Supply, Vol.16, No.4, Year. 2016,
25.

Remediation of Fuel Oil Contaminated Soils by Activated Persulfate in the Presence of MnO2


Authors: Sajad MAZLOOMI , Simin NASSERI , Ramin NABIZADEH , Kamiar YAGHMAEIAN , Mahmood ALIMOHAMMADI , Shahrokh NAZMARA and Amir Hossein MAHVI
Soil and Water Research, Vol.11, No.2, Year. 2016, Page:131-138,
Download
26.

Application of response surface methodology for modeling and optimization of trichloroacetic acid and turbidity removal using potassium ferrate VI


Authors: Hassan Aslani, Ramin Nabizadeh, Simin Nasseri, Alireza Mesdaghinia, Mahmood Alimohammadi, Amir Hossein Mahvi, Noushin Rastkari & Shahrokh Nazmara
Desalination and Water Treatment, Vol.12, No.1, Year. 2016,
Download
27.

Assessment of tetracycline contamination in surface and groundwater resources proximal to animal farming houses in Tehran, Iran


Authors: Javid A, Mesdaghinia A, Nasseri S, Mahvi A, Alimohammadi M, Gharibi H
Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vol.14, No.4, Year. 2016,
Download
28.

WATER QUALITY EVALUATION OF THE SHADEGAN AND HAWRALAZIM WETLANDS FROM IRAN


Authors: HASSAN NASIRIAN , MAHMOOD ALIMOHAMMADI , MEHDI KAMANDAR , LAILA SAIKH BARAHWIE , HAKIM MOJADAMI MOGHADAM , RAZIEH SHEIKHI , MASOOMEH ASGARI , SARA SADAT HOSSEINI AND FARID FARHANI AHMADI
Indian Journal of Scientific Research, Vol.6, No.2, Year. 2015,
Download
29.

High-performance removal of toxic phenol by single-walled and multi-‎walled carbon nanotubes: Kinetics, adsorption, mechanism and ‎optimization studies


Authors: Mohammad Hadi Dehghania, Masoome Mostofi, Mahmood Alimohammadi ,‎ Gordon McKay , Kaan Yetilmezsoy , Ahmad . Albadarin , Behzad Heibati ‎‎,Mohammad AlGhouti, N.M. Mubarak , J.N. Sahu‎
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Year. 2015,
Download
30.

Pseudomonas aeruginosa and Heterotrophic Bacteria Count in Bottled Waters in Iran


Authors: Matin MOHAMMADI KOUCHESFAHANI, Mahmood ALIMOHAMMADI, Ramin NABIZADEH NODEHI, Hassan ASLANI, Sassan REZAIE, Samieh ASADIAN
Iranian Journal of Public Health, Vol.44, No.11, Year. 2015,
Download
31.

Effects of Wash Procedures and Storage Time on the Antioxidant Activity of Fresh Vegetables


Authors: Farajvand Nasrin, Alimohammadi Mahmood, Rastkari Noushin, Yunesian Masud, Samadi Nasrin, Aslani Hassan, Vahid Kazemi Moghaddam
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research , Vol.7, No.5, Year. 2015,
Download
32.

LEVELS OF PM2.5 - ASSOCIATED HEAVY METALS IN THE AMBIENT AIR OF SINA HOSPITAL DISTRICT, TEHRAN, IRAN


Authors: Majid Kermani, Hossein Arfaeinia, Ramin Nabizadeh, Mahmoud Alimohammadi, Ali Asghar Aalamolhoda
Journal of Air pollution and Health , Vol.1, No.1, Year. 2016, Page:1-6,
Download
33.

Optimization of sonochemical degradation of tetracycline in aqueous solution using sono-activated persulfate process


Authors: Golam Hossein Safari, Simin Nasseri, Amir Hossein Mahvi, Kamyar Yaghmaeian, Ramin Nabizadeh and Mahmood Alimohammadi
Journal of Environmental Health Engineering , Vol.13, No.76, Year. 2015,
Download
34.

Optimization of the enzymatic elimination of flumequine by laccase-mediated system using response surface methodology


Authors: SD Ashrafi, S Nasseri, M Alimohammadi, AH Mahvi, MA Faramarzi
Desalination and Water Treatment, Year. 2016, Number of Page:10
Download
35.

Long-term trends of Nitrogen oxides and surface ozone concentrations in Tehran city, 2002–2011


Authors: Saeed Motesaddi Zarandi, Mahmood Alimohammadi, Vahid Kazemi Moghaddam, Mohammad Sadegh Hasanvand, Mohammad Bagher Miranzadeh, Davarkhah Rabbani, Gholam Reza Mostafaii, Vali Sarsangi, Sajjad Hajiketabi, Ashraf Mazaheri Tehrani
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING, Vol.13, No.63, Year. 2015,
Download
36.

Removal of inorganic mercury from aquatic environments by multi-walled carbon nanotubes


Authors: Kamyar Yaghmaeian , Reza Khosravi Mashizi, Simin Nasseri, Amir Hossein Mahvi , Mahmood Alimohammadi and Shahrokh Nazmara
Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vol.13, No.55, Year. 2015, Number of Page:10
Download
37.

Removal of natural organic matter (NOM) from an aqueous solution by NaCl and surfactant-modified clinoptilolite


Authors: Niri, M.V., Mahvi, A.H., Alimohammadi, M., Naeimabadi, A., Khishdost, M.
Journal of Water and Health, Vol.13, No.2, Year. 2015,
Download
38.

Assessment of bioaerosol contamination (bacteria and fungi) in the largest urban wastewater treatment plant in the Middle East


Authors: Sadegh Niazi, Mohammad Sadegh Hassanvand, Amir Hossein Mahvi, Ramin Nabizadeh, Mahmood Alimohammadi, Samira Nabavi, Sasan Faridi, Asghar Dehghani, Mohammad Hoseini, Mohammad Moradi-Joo, Adel Mokamel, Homa Kashani, Navid Yarali, Masud Yunesian
Environmental Science and Pollution Research, Year. 2015,
Download
39.

The Effects Of Washing Practices And Storage On Antioxidant Activity Of Some Selected Fruits


Authors: Rastkari Noushin, Farajvand Nasrin, Alimohammadi Mahmood, Yunesian Masud, Samadi Nasrin
International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, Vol.7, No.1, Year. 2015,
Download
40.

Antifungal Effects of Ozonated Water on Aspergillus parasiticus: A New Approach to Prevent Wheat Contamination


Authors: M Mohammadi Kouchesfahani, M Alimohammadi, G Jahed Khaniki, R Nabizadeh Nodehi, Z Aghamohseni, M Moazeni, S Rezaie
Journal of Food Safety, Year. 2015,
Download
41.

Measurement of Microcystin -LR in Water Samples Using Improved HPLC Method


Authors: Hamid Reza Shamsollahi , Mahmood Alimohammadi , Ramin Nabizadeh , Shahrokh Nazmara , Amir Hossein Mahvi
Global Journal of Health Science, Vol.7, No.2, Year. 2015,
Download
42.

Indoor/outdoor relationships of PM10, PM2.5, and PM1 mass concentrations and their water-soluble ions in a retirement home and a school dormitory


Authors: Mohammad Sadegh Hassanvand, Kazem Naddafi, Sasan Faridi, Mohammad Arhami, Ramin Nabizadeh, Mohammad Hossein Sowlat, Zahra Pourpak, Noushin Rastkari, Fatemeh Momeniha, Homa Kashani, Akbar Gholampour, Shahrokh Nazmara, Mahmood Alimohammadi, Gholamreza Goudarzi, Masud Yunesian
Atmospheric Environment, Vol.82, Year. 2014,
Download
43.

Effects of Environmental Conditions on Growth and Permanence of Pseudomonas aeruginosa in Bottled Water


Authors: Gholam Reza JAHED KHANIKI,. Ebrahim MOLAEE AGHAEE,. Mahmoud ALIMOHAMMADI,. Mohammad Hadi DEHGHANI
Journal of Applied Biological Sciences, Vol.8, No.2, Year. 2014, Page:91-95,
Download
44.

Decay of Free Residual Chlorine in Drinking Water at the Point of Use


Authors: Razieh SHEIKHI, Mahmood ALIMOHAMMADI, Masoomeh ASKARI, Mohammad Sadegh MOGHADDASIAN
Iranian J Publ Health, Vol.43, No.4, Year. 2014, Page:535-536,
Download
45.

Assessment of Synthetic Dyes in Food Stuffs Produced in Confectioneries and Restaurants in Arak, Iran


Authors: Mohammad Rezaei , Fatemeh Safar Abadi , Zahra Sharifi, Fereshteh Karimi; Mahmood Alimohammadi , Ruh Allah Susan Abadi , Hossein Roostaei
Thrita, Vol.3, No.4, Year. 2014,
Download
46.

Investigating the Toxicity of Phenol-Loaded and Phenol-Free TiO 2 and ZnO Nanoparticles Using Bioassay Experiments


Authors: Kazem Naddafi, Masoud Yunesian, Mahmood Alimohammadi, Noushin Rastkari, Mohammad Reza Zare, Mina F Banadarvis
Polish Journal of Environmental Studies, Vol.23, No.6, Year. 2014,
Download
47.

Disinfection of raw wastewater and activated sludge effluent using Fenton like reagent


Authors: Aslani H, Nabizadeh R, Alimohammadi M, Mesdaghinia A, Nadafi k, Nemati R, Ghani M
Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol.12, No.149, Year. 2014,
Download
48.

Evaluating efficiency of radio waves for microbial removal in water samples


Authors: Sommayeh Saadi, Mahmood Alimohammadi, Ramin Nabizadeh, Alireza Mesdaghinia, Hassan Aslani, Shahrokh Nazmara, Maryam Ghani, Babak Mahmoodi, Masoomeh Asgari, Nejat Mousavipour
Journal of Advances in Environmental Health Research, Vol.2, No.3, Year. 2014,
Download
49.

Application of Hydrogen Peroxide and Fenton as Pre- and Post-treatment Steps for Composting of Bottom Sludge from Crude Oil Storage Tanks


Authors: A. Koolivand , K. Naddafi , R. Nabizadeh , A. J. Jafari , S. Nasseri , M. Yunesian , K. Yaghmaeian & M. Alimohammadi
Petroleum Science and Technology, Vol.16, No.13, Year. 2014,
Download
50.

Perchloroethylene and Trichloroethylene in the Air and Effluent of Dry Cleaning Shops


Authors: MAHDI SADEGHI, KAZEM NADAFI, RAMIN NABIZADEH, SIMIN NASSERI, ALIREZA MESDAGHINIA, AMIR HOSSEIN MAHVI, MAHMOOD ALIMOHAMMADI, SHAHROKH NAZMARA, NOUSHIN RASTKARI
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE, Vol.6, No.1, Year. 2014,
Download
51.

Effects of storage time and temperature on the antimony and some trace element release from polyethylene terephthalate (PET) into the bottled drinking water


Authors: Ebrahim Molaee Aghaee, Mahmood Alimohammadi, Ramin Nabizadeh,Gholamreza Jahed khaniki, Simin Naseri, Amir Hossein Mahvi, Kamyar Yaghmaeian, Hassan Aslani,Shahrokh Nazmara, Babak Mahmoudi and Maryan Ghani
Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol.12, No.133, Year. 2014,
Download
52.

Removal of natural organic matter from aqueous solutions by electrocoagulation


Authors: Masoomeh Askari, Mahmood Alimohammadi, Mohammad Hadi Dehghani, Mohammad Mahdi Emamjomeh, Shahrokh Nazmara
Journal of Advances in Environmental Health Research, Vol.2, No.2, Year. 2014,
Download
53.

Zataria multiflora Boiss., essential oils, biogenic amines, microbiological profile, Gouda cheese, tyramine, histamine


Authors: Mohamad Es’haghi Gorjia, Negin Noorib, Ramin Nabizadeh Nodehia, Gholamreza Jahed Khanikia, Mahmood Alimohammadi
Letters in Applied Microbiology, Year. 2014,
Download
54.

Distribution of estrogenic steroids in municipal wastewater treatment plants in Tehran, Iran


Authors: Azita Mohagheghian.,Ramin Nabizadeh.,Alireza Mesdghinia.,Noushin Rastkari.,Amir Hossein Mahvi.,Mahmood Alimohammadim.,Masoud Yunesian.,Reza Ahmadkhaniha.,Shahrokh Nazmara
Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol.12, No.97, Year. 2014,
Download
55.

Optimization of carotenoids extraction from Penaeus semisulcatus shrimp wastes


Authors: Gholamreza jahed Khaniki, Parisa Sadighara, Ramin Nabizadeh Nodehi, Mahmood Alimohammadi, Naiema Vakili Saatloo
Journal of Coastal Life Medicine, Vol.2, No.1, Year. 2013,
Download
56.

Cadmium, Lead and Arsenic Content in Polished White Rice (Oryza sativa L.)In Ghaemshahr City (North of Iran)


Authors: Hajar Boudaghi Malidareh, Amir Hossein Mahvi, Masoud Yunesian,Mahmood Alimohammadi and ,Shahrokh Nazmara
Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.20, No.12, Year. 2014,
Download
57.

Effect of Fertilizer Application on Paddy Soil Heavy Metals Concentration and Groundwater in North of Iran


Authors: Hajar Boudaghi Malidareh, Amir Hossein Mahvi, Masoud Yunesian,1Mahmood Alimohammadi and ,Shahrokh Nazmara
Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.20, No.12, Year. 2014,
Download
58.

Quantitative Assessment of Bisphenol A in Multiple Brands of Bottled Drinking Water in Iran


Authors: Mahmood Alimohammadi, Maryam Mehrabbegi, Shahrokh Nazmara, Mohsen Haghighi Dashtappeh, Vahid Kazemi Moghaddam
Iranian Journal of Toxicology, Vol.8, No.25, Year. 2014,
Download
59.

Concentration levels of heavy metals in irrigation water and vegetables grown in peri-urban areas of Sanandaj, Iran


Authors: Afshin Maleki, Fardin Gharibi, Mahmood Alimohammadi, Hiua Daraei, Yahya Zandsalimi
Journal of Advances in Environmental Health Research, Vol.1, No.2, Year. 2014,
Download
60.

Fungal air quality in hospital rooms: a case study in Tehran, Iran


Authors: Faramarz Azimi, Kazem Naddafi, Ramin Nabizadeh, Mohammad Sadegh Hassanvand,Mahmood Alimohammadi, Shirin Afhami and Seyed Nejat Musavi
Journal of Environmental Health Sciences & Engineering, Vol.11, No.30, Year. 2013,
Download
61.

Tinidazole Removal from Aqueous Solution by Sonolysis in the Presence of Hydrogen Peroxide


Authors: H. Rahmani • M. Gholami • A. H. Mahvi •M. Alimohammadi • G. Azarian • A. Esrafili K. Rahmani • M. Farzadkia
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , Year. 2014,
Download
62.

Performance of photocatalytic oxidation of tetracycline in aqueous solution byTiO2 nanofibers


Authors: Javid A, Nasseri S, Mesdaghinia A, Mahvi Ah, Alimohammadi M, Aghdam RM, Rastkari N
Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol.11, No.24 , Year. 2013,
Download
63.

Performance evaluation of cyanobacteria removal from water reservoirs by biological method


Authors: Shekoohiyan., S . Mahvi.,A.H., Alimohamadi., M., Mesdaghinia., A.R., Nabizadeh.,R. Dabbagh.,R
African journal of microbiology research, Vol.7, No.17, Year. 2013, Page:1729-1734,
Download
64.

Development of innovative computer software to facilitate the setup andcomputation of water quality index


Authors: Ramin Nabizadeh.,Maryam Valadi Amin .,Mahmood Alimohammadi., Kazem NaddafiAmir Hossein Mahvi., Samira Yousefzadeh .,
Journal of EnvironmentaHealth Science and Engineeringl, Year. 2013,
Download
65.

DISINFECTION OF SECONDARY TREATED WASTEWATER USING UNDER PRESSURE DISSOLVED OXYGEN, COPPER IONS AND HYDROGEN PEROXIDE


Authors: R. NABIZADEH., M. ALIMOHAMMADI., R. NEMATI.,K. NADDAFI.,S. NASERI.,H. ASLANI.,
Global NEST Journal, Vol.15, Year. 2013, Page:121-130,
Download
66.

Survey of Hazardous Organic Compounds in the Groundwater, Air and Wastewater Effluents Near the Tehran Automobile Industry


Authors: Kargar M, Nadafi K, Nabizadeh R, Nasseri S, Mesdaghinia A, Mahvi
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Vol.90, No.2, Year. 2013,
Download
67.

Modeling perchloroethylene degradation under ultrasonic irradiation and photochemical oxidation in aqueous solution


Authors: Mahdi Kargar, Ramin Nabizadeh, Kazem Nadafi, Simin Nasseri, Alireza Mesdaghinia, Amir Hossein Mahvi, Mahmood Alimohammadi, Shahrokh Nazmara and Bagher Pahlevanzadeh
Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vol.9, Year. 2012,
Download
68.

Denitrification of drinking water using a hybridheterotrophic/autotrophic/BAC bioreactor


Authors: Saeedi, R., Naddafi, K., Nabizadeh, R., Mesdaghinia, AR., Nasseri, S., Alimohammadi, M., Nazmara, SH
Desalination and Water Treatment, Vol.45, Year. 2012,
Download
69.

Adsorption of BTEX on Surfactant Modified Granulated Natural Zeolite Nanoparticles: Parameters Optimizing by Applying Taguchi Experimental Design Method


Authors: Laleh Seifi , Ali Torabian,Hossein Kazemian,Gholamreza Nabi Bidhendi,Ali Akbar Azimi ,S Nazmara,Mahmood AliMohammadi
Clean – Soil, Air, Water, Vol.39, No.10, Year. 2011, Page:939–948,
Download
70.

Using Ultraviolet Irradiation for Removal of Malathion Pesticide in Water


Authors: M Shayeghi , MH Dehghani , M Alimohammadi , K Goodini
J Arthropod-Borne Dis, Year. 2012,
Download
71.

Improvement of Landfill Leachate Biodegradability with Ultrasonic Process


Authors: Mahvi,A.H., Roodbari, A., Nabizade,R., Nasseri,S., Dehghani,M.H., Alimohammadi, M
PLoS ONE , Vol.7, No.7, Year. 2012,
Download
72.

Use of a sonocatalytic process to improve the biodegradability of landfill leachate


Authors: Roodbari, A., Nabizade,R., Mahvi,A.H., Nasseri,S., Dehghani,M.H., Alimohammadi, M
Brazilian journal of chemical engineering, Vol.29, No.2, Year. 2012,
Download
73.

Comparative study of Fenton’s reagent performance in disinfection of raw wastewater and activated sludge effluent


Authors: Nabizadeh Ramin, Alimohammadi Mahmood, Aslani Hasan, Mesdaghinia Alireza,Naddafi Kazem, Nemati Reza, Ghani Maryam
Desalination and Water Treatment , Vol.37, Year. 2012, Page:1–6,
Download
74.

The evaluation of PM10, PM2.5, and PM1 concentrations during the Middle Eastern Dust (MED) events in Ahvaz, Iran, from april through september 2010


Authors: A. Shahsavani., K. Naddafi ., N. Jafarzade Haghighifard., A. Mesdaghinia., M. Yunesian .,R. Nabizadeh., M. Arahami., M.H. Sowlat ., M. Yarahmadi ., H. Saki., M. Alimohamadi., S. Nazmara.,S.A. Motevalian., G. Goudarzi
Journal of Arid Environments, Vol.77, Year. 2012, Page:72-83,
Download
75.

Simultaneous Removal of Nitrate and Natural Organic Matter from Drinking Water Using a Hybrid Heterotrophic/Autotrophic/ Biological Activated Carbon Bioreactor


Authors: Saeedi, R., Naddafi, K., Nabizadeh, R., Mesdaghinia, AR., Nasseri, S., Alimohammadi, M., Nazmara, SH
Environmental Engineering Science, Vol.29, No.2, Year. 2012,
Download
76.

Application of MBR Technology in Municipal Wastwater Treatment


Authors: Naghizadeh, A., Mahvi, AH., Mesdaghinia, AR., Alimohammadi, M
Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.36, No.1, Year. 2011, Page:3-10,
Download
77.

Application of immobilized horseradish peroxidase for removal and detoxification of azo dye from aqueous solution


Authors: Gholami,F.,Mahvi,A.H.,Nasseri,S
Research Journal of Chemistry and Environment, Vol.15, Year. 2011, Page:217-222,
Download
78.

Enzymatic Treatment and Detoxification of Acid orange 7 from textile wastewater”


Authors: Gholami,F., Mahvi.A.H., Nasseri,S., Faramarzi,M., Nabizade,R., Alimohammadi,M“
Appl Biochem Biotechno, Vol.165, Year. 2011, Page:1274-1284,
Download
79.

Characterization of ionic composition of TSP and PM10 during the Middle Eastern Dust (MED) storms in Ahvaz, Iran


Authors: A. Shahsavani ., Kazem Naddafi., Nematollah Jaafarzadeh Haghighifard .,Alireza Mesdaghinia ., Masud Yunesian ., Ramin Nabizadeh ., Mohamad Arhami .,Maryam Yarahmadi ., Mohammad Hossein Sowlat ., Maryam Ghani .,Ahmad Jonidi Jafari ., Mahmood Alimohamadi ., Seyed Abbas Motevalian .,Zahra Soleimani
Environ Monit Assess, Year. 2011,
Download
80.

Trace Analysis of Xylene in Occupational Exposures Monitoring


Authors: Heidari ,H Shahtaheri ,S. J., R. Golbabaei., F. Alimohammadi, M., Rahimi Froshani A
Iranian J Public Health, Vol.38, No.1, Year. 2009, Page:89-99,
Download
81.

Improving Efficiency of Disinfection of Water for Non-contact UV System


Authors: AR Mesdaghinia , F Vaezi , E Dehghanifard , AH Mahvi , K Naddafi ,M Alimohammadi
Iranian J Publ Health, Vol.38, No.4, Year. 2009, Page:1-9,
Download
82.

Optimization of Headspace Solid Phase Microextraction Procedure for Trace Analysis of Toluene


Authors: Heidari ,H Shahtaheri ,S. J., R. Golbabaei., F. Alimohammadi, M., Rahimi Froshani A
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), Vol.14, No.4, Year. 2008, Page:365,
Download
83.

Photo- Oxidation of Phenol in aqueous solution: Toxicity of intermediates


Authors: Amir Hossein. Mahvi A, Maleki, M. Alimohamadi and Azar Ghasri.
Korean Journal of Engineering, Vol.24, No.1, Year. 2007, Page:79-82,
Download
84.

Biodegradation of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) by a Microorganism consortium


Authors: Alimohammadi, M., Mesdaghinia, AR., Mahmoodi, M., Nasseri, S., Mahvi, AH. And J. Nouri
Iranian Journal of Environmental Health science &Engineering, Vol.2, No.4, Year. 2006,
Download
85.

Application of Medium Pressure UV Lamp for Wastewater Disinfection Milk Producing Industry


Authors: Kamani, H., Vaezi, F., Nabizadeh, R., Mesdaghinia, AR., Alimohammadi, M.
Journal of Applied sciences, Vol.6, No.4, Year. 2006,
Download
86.

Advanced Oxidation of Phenol by Ultraviolet Irradiation in Aqueous System


Authors: Maleki, A., A.H. Mahvi, M.Alimohamadi and Azar Ghasri.
Pakistan Journal of Biological sciences, Vol.9, No.12, Year. 2006,
Download
87.

Release of the Phthalate Esters into Water Stored in Plastic Tumblers


Authors: Jahed Khaniki, G.H.R. , M. Yunesian, K. Naddafi, J. Nouri and M. Ali Mohammadi.
Journal of Applied Sciences, Vol.6, No.12, Year. 2006, Page:2666-2669,
Download
88.

“SOLIDPHASE MICROEXTRACTION FOR TRACE ANALYSIS OF URINARY BENZENE IN ENVIRONMENTAL MONITORING


Authors: Shahtaheri ,S. J., Heidari ,H., R. Golbabaei., F. Alimohammadi, M., Rahimi Froshani A.
Iranian Journal of Environmental Health science &Engineering, Vol.3, No.3, Year. 2006,
Download
89.

Isolation and Detection of MTBE Degrading Bacteria


Authors: Mesdaghinia, AR ., Rezaie, Shariat, M S Nasseri, S., Mahvi, AH., Omrani.GA., Nazmara,S.,Gasri,A.,Alimohammadi,M
Pakistan Journal of Biological sciences, Vol.8, No.7, Year. 2005,
Download
90.

Application of chlorine dioxide for secondary effluent polishing


Authors: Vaezi, F., Naddafi, K., Karimi F., Alimohammadi, M
International Journal of Environmental Science & Technology, Vol.1, No.2, Year. 2004,
Download

Farsi

1.

Evaluation of Pollutants Emission from Stack Vegetable Oil Factory in North of Iran


Authors: Narges Ahmadi Shahrivar, Mahmood Alimohammadi , Faramarz Moattar, Emad Dehghanifard, Masoomeh Askari
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.4, No.3, Year. 2017,
Download
2.

Survey of Geochemical Characteristics of Bottled Waters in Iran Using Coordinates and Ionic Ratios


Authors: M Heydari , R Nabizadeh Nodehi,, M Ali Mohammadi , K Yaghmaeian
Iran. J. Health & Environ., , Vol.10, No.1, Year. 2017,
Download
3.

Evaluation of Fenton Process Efficiency in Removal of Tetracycline from Synthetic Wastewater


Authors: Ghaffari, Y., Mahvi, A., Alimohammadi, M., Nabizadeh, R., Mesdaghinia, A. Kazemizad, L.
Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, Vol.27, No.147, Year. 2017,
Download
4.

Estimation of Weekly Human Intake of Heavy Metals (Lead, Cadmium, Chromium, Copper, Iron, Tin, Zinc, and Nickel) through Cheese Consumption in Iran


Authors: Baseri E , Alimohammadi M , Nabizadeh Nodehi R , Nazmara Sh , Jahed khaniki Gh , Mahmoodi B
Journal of Health, Vol.8, No.2, Year. 2017,
Download
5.

Kinetic and Isotherm Study for Removal of Zn (II) From Aqueous Solutions by Natural and tartaric acid Modified Maize Hull


Authors: Syed Mehdi Ghasemi , Hosein Ali Asgharnia , Mahmood Alimohammadi , Abbas Ahmadnejad , Davoud Balarak , Kamaladdin Karimyan
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.4, No.1, Year. 2016,
Download
6.

Efficiency of Magnitized Graphene Oxide Nanoparticles in Removal of 2,4-Dichlorophenol from Aqueous Solution


Authors: Ali Azari , Mehdi Salari , Mohammad Hadi Dehghani , Mahmood Alimohammadi , Hamidreza Ghaffari , Kiomars Sharafi, Nabi Shariatifar , Mansur Baziar
Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, Vol.20, No.144, Year. 2016,
Download
7.

Environmental Impact Assessment of the fuel transmission line to combined cycle power Plant of Chabahar project using Iranian Matrix


Authors: Somayeh Hosseini , Mahmood Alimohammadi , Ramin Nabizadeh , Mohammad Hadi Dehghani
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.1, Year. 2016,
Download
8.

Kinetic and Isotherm Study for Removal of Zn (II) From Aqueous Solutions by Natural and tartaric acid Modified Maize Hull


Authors: Seyed Mehdi Ghasemi, Hosein Ali Asgharnia , Mahmood Alimohammadi , Abbas Ahmadnejad, Davoud Balarak , Kamaladdin Karimyan
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.1, Year. 2016,
9.

Measurement of Total Amount of Volatile Organic Compounds in Fresh and Indoor Air in Four Kindergartens in Ahvaz City


Authors: M. Moradi , M. Alimohammadi, M. Naderi
Iranian South Medical Journal , Vol.19, No.5, Year. 2016,
Download
10.

BACTERIAL BIOAEROSOLS IN THE OPERATING ROOMS: A CASE STUDY IN TEHRAN SHARIATI HOSPITAL


Authors: Faramarz Azimi, Ramin Nabizadeh, Mahmood Alimohammadi, Kazem Naddafi
Journal of Air Pollution and Health , Vol.1, No.3, Year. 2016,
Download
11.

Evaluation of the Removal of Hydrocarbons from Soil Media Using Persulfate Oxidation in the Presence of Mineral Siderite


Authors: Farzad Mohammadi, Mahmood Alimohammadi, Amir Hossein Mahvi, Shahrokh Nazmara, Sajad Mazloomi, Masoomeh Askari
Journal of health research in community, Vol.2, No.2, Year. 2016,
Download
12.

(A Survey on the status of hospital waste management using rapid assessment tool unique (I-RAT


Authors: Najmeh Bayat,Mahmood Alimohammadi,Ramin Nabizadeh Nodehi,Mohammad Hadi Dehghani, Kamyar Yaghmaeian,Masoud Binesh Berahmand,Mahmoud Shams
Journal of Research in Environmental Health, Vol.1, No.3, Year. 2015, Page:227-237, Number of Page:10
Download
13.

Evaluation of Antioxidant Effects of Water and Ethanolic Extracts of Iranian Pomegranate Seed on Lipid Quality of Trout Fillet and Determining the Level of Perishability at 2-4 °C


Authors: Gholam Reza Jahed Khaniky, Ali Salehi, Nabi Shariatifar, Mahmud Alimohammadi, Parisa Sedighara
Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, Vol.3, No.2, Year. 2015,
Download
14.

Using Copper Ions, Ascorbic Acid and Pressurized Dissolved Oxygen in the Secondary Treated Wastewater Disinfection


Authors: R Nabizadeh, R Nemati , H Aslani, M Alimohammadi
Journal of Health, Vol.2, No.1, Year. 2011,
Download
15.

Cadmium, Lead and Arsenic Concentration in Soil and Underground Water and its Relationship with Chemical Fertilizer in Paddy Soil


Authors: Hajar Boudaghi, Masoud Yunesian, Amir Hossein Mahvi, Mahmood Alimohammadi, Mohammad Hadi Dehghani, Shahrokh Nazmara
Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, Vol.22, No.1, Year. 2012,
Download
16.

Optimization of Coagulation Process Using Alum and Ferric Chloride for Surface Water Treatment


Authors: Hassan Aslani, Mahmood Alimohammadi, Babak Mahmoodi, Bahareh Ghoreishi, Mohammad Khazaei, Maryam Ghani, Masoomeh Askari
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.2, No.2, Year. 2015, Page:141-153,
Download
17.

Preparation of an Evaluated HACCP- Plan in Order to Implementation in Iranian Mineral Water Factories for Avoiding the Common Food Safety Hazards in Such Industries


Authors: Amin Kiyani, Mahmood Alimohamadi, Sasan Rezaee, Ramin Nabizadeh Nodehi1, Simin Naseri1, Emad Dehghanifard, Mojtaba Moazzen
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.2, No.1, Year. 2015,
Download
18.

Assessment of Phthalate Esters in A Variety of Carbonated Beverages Bottled in PET


Authors: Mojtaba Moazzen, Noushin Rastkari, Mahmood Alimohammadi, Nabi Shariatifar1, Reza Ahmadkhaniha3, Shahrokh Nazmara, Arash Akbarzadeh, Ali Azari, Ramin Nabizadeh, GholamReza Jahed Khaniki
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.2, No.1, Year. 2015,
Download
19.

Comprehensive Investigation of Nitrate Concentration in Iranian Bottled Water Using ion Chromatography


Authors: Noushin Latifi, Mahmood Alimohammadi, Ramin Nabizadeh Nodehi, Amirhosein Mahvi, Kamyar Yaghmaeian
Journal of Environmental Health Engineering, Vol.2, No.1, Year. 2015,
Download
20.

Antimicrobial Effects of Kermanian Black Cumin (Bunium persicum Boiss.) Essential Oil in Gouda Cheese Matrix


Authors: Taherkhani P , Noori N , Akhondzadeh Basti A , Gandomi H, Alimohammadi
JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS , Vol.54, No.2, Year. 2015,
Download
21.

Carcinogenic and Non-Carcinogenic Assessment of Phthalates Exposure Through Consumption of Bottled Water During the Storage Time


Authors: M. Zare Jeddi, N. Rastkari R. Ahmadkhaniha , M. Alimohammadi , M. Yunesian
IRANIAN JOURNAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT, Vol.8, No.1, Year. 2015,
Download
22.

Evaluation of changes in extracellular polymeric substances –quantity within sludge dewatering using continues ultrasonic electrocoagulation reactor


Authors: A. Heidari R. Nabizadeh , M. Alimohammadi , M. Gholami , A.H. Mahvi
IRANIAN JOURNAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT, Vol.8, No.8, Year. 2015,
Download
23.

Comparing Efficiency of Magnetic Silver Nanoparticles and Magnetic Silver Nanoparticles Modified with Carbon Layer on Municipal Wastewater Disinfection


Authors: Zeynalzadeh D , Rezaei Kalantary R, Nabizadeh Nodehi R , Esrafili A , Alimohamadi M , Mokammel A
Journal of Health, Vol.6, No.1, Year. 2014,
Download
24.

Evaluation of Coagulase-Positive Staphylococcus Aureus Contamination in Lighvan Cheese on Retail Stores


Authors: Ali Salehi, Emad Dehghanifard, Mahmood Alimohammadi
Journal of Environmental Health Enginering, Vol.2, No.1, Year. 2014,
Download
25.

Evaluation of Microbial Quality of Bottled Water in Iran


Authors: Mahmood Alimohammadi, Masoomeh Askar, Sasan Aminizadeh, Emad Dehghanifard, Mehrnoosh Rezazadeh
Journal of Environmental Health Enginering, Vol.2, No.1, Year. 2014,
Download
26.

Study on Concentration of Particulate Matter with Diameter Less than 10 ‎Microns, Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Related to ‎PM2.5 in the Ambient Air of Sina Hospital District


Authors: Majid Kermani1, Hossein Arfaeinia,Ramin Nabizadeh,Mahmoud Alimohammadi, Ali Asghar ‎Alamolhoda,FarshadBahrami asl, Abbas Shahsavani‎
Journal of Environmental Health Enginering , Vol.1, No.2, Year. 2014,
Download
27.

A survey on the effect of ultrasonic method on dewatering of bio sludge in wastewater treatment plant


Authors: Heidari A, Nabizadeh R, Mohammadi M, Gholami M, Mahvi A
Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, Vol.21, No.3, Year. 2014,
Download
28.

Prevalence of Staphylococcus aureus in Four Famous Brand of Doogh Produced in Iran


Authors: Nasrin Farajvand , Mahmood Alimohammadi
Iranian Journal of Health and Environment, Vol.7, No.1, Year. 2014,
Download
29.

A survey of Microbial contamination of the ice Blocks in the ice-Making Factories and sales centers Ghaemshahr


Authors: Mahmood Alimohammadi, Emad Dehghanifard ,Hajar Budaghi Malidareh
Environmental Health Engineering, Vol.1, No.1, Year. 2013,
Download
30.

Reverse phase chromatography Modified for Microcystin measurement in aquatic environment


Authors: H reza Shamsollahi, M Alimohammadi, R Nabizadeh
Journal of clinical care, Vol.1, No.1, Year. 2013,
Download
31.

A COMPARATIVE STUDY FOR POTENTIAL OF MICROBIAL POLLUTION IN THE AMBIENT AIR OF MILAD HOSPITAL, BLOOD TRANSFUSION ORGANIZATION AND TEHRAN’S SHAHRAKE GHARB WASTEWATER TREATMENT PLANT


Authors: Dehghani A, Kermani M, Farzadkia M, Naddafi K, Alimohammadi M
The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol.12, No.(3), Year. 2014,
Download
32.

Performance Comparison of Fenton and Fenton Modified with Copper in Raw Wastewater Disinfection for reuse in Agriculture


Authors: Ramin Nabizadeh Nodehi,Hassan Aslani, Mahmood Alomohammadi, Reza Nemati, Kazem Naddafi, Maryam Ghany
Iran. J. Health & Environ, Vol.5, No.2, Year. 2012,
Download
33.

Performance of multiwall carbon nanotubes for removal of phenol


Authors: Dehghani Mohammad-Hadi, Alimohammadi Mahmood , Mahvi Amir,Rastkari Nooshin, Mostofi Masumeh , Gholami Maryam
Iran. J. Health & Environment, Vol.6, No.4, Year. 2013,
Download
34.

Desalination of Synthetic Brackish and Saline Water by Freezing


Authors: Mahdavi, M., Nasseri, S.2, Mahvi, A.H. Yunesian, M. Alimohamadi, M.
Journal of Environmental Studies, Vol.39, No.1, Year. 2013,
Download
35.

Survey of concentration cadmium, lead and arsenic on soil paddy and underground water and its relationship with chemical fertilizer in Ghaemshahr


Authors: Hajar boudaghi , Masoud Yonesian , Amir Hossein Mahvi , Mahmood Alilimohammadi , Mohammad Hadi Dehghani , shrokh nazmara
J Mazand Univ Med Sci 2012; 22(Supple 1): 21-29 (Persian, No.86, Year. 2012, Page:19-29,
Download
36.

Survey of Antimony and Cobalt Leaching into Bottled Waters packaged by PET


Authors: Mahmood Alimohamadi ، Ebrahim Ebrahim Aghaee Molaee ، Ramin Nabizadeh Nodehi ، Gholam Reza Jahed ، Sasan Rezaee ، Akbar Goldasteh ، Shahrokh Nazmara ، Hassan Aslani
Iranian Journal of Health and Environment , Vol.5, No.2, Year. 2012, Page:p. 225-234 ,
Download
37.

The Effectiveness of Eliminating Malathion from Water


Authors: M.H. Dehghani, K. Godini , S. Nasseri M. Shayeghi , M. Alimohamadi
Iran J Babol Univ Med Sci, Year. 2012,
Download
38.

Bioassay for Toxicity Assessment of Zinc Oxide and Titanium Oxide


Authors: Naddafi K., Zare M.R., Younesian M., Rastkari N., Alimohammadi M., Mousavi N
Iranian Journal of Health & environment, Vol.4, No.2, Year. 2011,
Download
39.

Study of Nitrate Reduction from Water Using Nanosized Iron


Authors: Mesdaghinia A.R., Mahvi A.H., Naseri S., Mohamadi A.A., Shekarriz M., Alimohamadi M
J. Health & Environ, Vol.4, No.3, Year. 2011,
Download
40.

Investigation of Indirect Contact Freezing Process in Desalination of


Authors: Mahdavi M., Naseri S., Yunesian M.2, Mahvi A.H., Alimohmmadi M
J. Health & Environ, Vol.4, No.3, Year. 2011,
Download
41.

Investigating the feasibility of water disinfection efficiency improvement in non-contact UV radiation


Authors: Mesdaghinia A.R., Vaezi F., Mahvi AH.,Naddafi K.,Alimohammadi M. Ghanbari R
Journal of Health Care Research, Vol.1, No.6, Year. 2010,
Download
42.

Optimization of Solid Phase Micro-Extraction (SPME) for Monitoring Occupational Exposure to Ethyl Benzene


Authors: Heidari ,H Shahtaheri ,S. J., R. Golbabaei., F. Alimohammadi, M.
Qom University of Medical Sciences Journal, Vol.3, No.2, Year. 2009,
Download
43.

The possibility of methyl tertiary butyl ether removal by the point-of-use treatment of water using Iranian granulated active crbom


Authors: Mesdaghinia A.R., Vaezi F., Nourmoradi H.A.,Naseri S., Nabizadeh R., Alimohammadi M., Nazmara Sh
Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, Vol.6, No.2, Year. 2008,
Download
44.

UV-Lamp Intensity Determination Without Use of Radiometer


Authors: Mesdaghinia A.R., Vaezi F., Mahvi AH.,Alimohammadi M
Iranian Journal of Health & environment, Vol.1, No.1, Year. 2008,
Download
45.

Use of Solar Radiation in Disinfection of Drinking Water for Non-Urban Areas


Authors: Mahvi AH, Vaezi F, . Alimohammadi M, and Mehrabi Tavana A.
Journal of Military Medicine, Vol.7, No.4, Year. 2006,
Download
46.

Determination of Methyl Tertiary Butyl Ether(MTBE) in Water & Soil Around Gasoline Pump Station In Tehran


Authors: Ardalani,E., Sariat,M., Aliohammadi,M.,Vafazaded,MA
Journal of Environmental Sconces & Technology. Islamic Azad University, Vol.22, No.3, Year. 2004,
Download
47.

Development Restriction Of Water division in Development Country and to be Demonstrate


Authors: Rodbari,A A., Javid, A.,Aliohammadi,M
Journal of Water & Environment, Vol.54, No.2, Year. 2003,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

Evaluation of Coagulase-Positive Staphylococcus Aureus Contamination in Lighvan Cheese on Retail Stores


سمینار
Location: بوشهر,
Date: 18-20
Authors: Ali Salehi, Emad Dehghanifard, Mahmood Alimohammadi
Type : سخنرانی, Organizer,
2.

Investigation of Antioxidant effects of Iranian Pomegrante extracts on shelflife of salmon trout fish fillet in refregerator temprature


سمینار
Location: بوشهر,
Date: 18-20Type : پوستر, Organizer,

English

1.

Historical analysis of materials used in Iranian paper dyeing with special reference to the effect of henna dye on paper based on scientific analysis


International Council of Museums
Location: India-New Delhi,
Date: 22 -26 September-2008
Authors: Mandana Barkeshli,Ghasem Ataie,Mahmood Alimohammadi
Type : Oral Presentation & Abstract, Organizer, [full text]
1.

Iranian Journal of Health and Environment-IJHE


2014- -, Editorial Board Member (Persian Language Journal),
2.

Journal of Water and Wastewater_Water and Wastewater Consulting Engineers


2008- Referee,

Persian Language Journal

3.

Journal of Health -Ardabil University of Medical Sciences


2008- Referee,

Persian Language Journal

4.

Journal of Environmental Health Science and Engineering -JEHSE


2008- Referee,

English Language Journal

5.

Iranian Journal of Health and Environment-IJHE


2008- Referee,

Persian Language Journal

6.

Journal of Advances in Environmental Health Research


2013- Editorial Board Member (English Language Journal),

http://jaehr.muk.ac.ir/index.php/jaehr/about/editorialTeam

1.

Microsoft office + Internet


1.

Iranian Association of Environmental Healt


Activity Type:Member
Top