دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

معصومه ايماني پور

اطلاعات تماس
تلفن: 61054430
فکس: 66933600
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
پرستاري و مامايي
داخلي و جراحي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1397/04/15

1.

Ph.D


Medical Education, Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran, 2016
Thesis Title:Conceptual Framwork and a Model for Development of Profesional Ethics of Clinical Teacher
Supervisor:Dr. Shahram Yazdani
2.

M.Sc


Medical Education, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2012
Thesis Title:Development and Implementation of a Clinical Performance Assessment System for Nursing Students in Critical Care Rotation and Determining its Validity and Reliability
Supervisor:Dr. Mohammad Jalili
3.

M.Sc


Nursing Education, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2002
Thesis Title:Comparison of Two Communication Methods on Anxiety and Satisfaction in Intubated Patients after Cardiac Surgery
Supervisor:Dr. Zohreh Parsa Yekta
1.

انگلیسی


صحبت: Medium, خواندن: Good, نوشتن: Medium
2.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Medium
1.

The 5th Season Book of Iran


Spring 2008,

For book: Fundamental of Oncology Nursing

M.Sc

1.

Educational Methods


Nursing, Tehran University of Medical Sci,M.Sc.
2.

Research Methods


Nursing, Tehran University of Medical Sci,M.Sc.
3.

Instructional Design


Medical Education, Shahid Beheshti Medical Universi,M.Sc.
4.

Advanced Monitoring in Critical Care Setting


Nursing, Tehran University of Medical Sci,M.Sc.
5.

Cardiovascular and Respiratory Critical Care


Nursing, Tehran University of Medical Sci,M.Sc.
6.

Traumatology


Nursing, Tehran University of Medical Sci,M.Sc.

Ph.D

1.

Educational Psychology


Medical Education, Shahid Beheshti University of Me,Ph.D.
2.

Educational management


Nursing, Tehran University of Medical Sci,Ph.D.
3.

New teaching methods


Nursing, Tehran University of Medical Sci,Ph.D.

B.Sc

1.

CCU, ICU, ICUOH, Oncology, Ophtalmic nursing


Nursing, Tehran University of Medical Sci,B.Sc.
1.

New and Modern Teaching Methods Workshop


Tehran University of Medical Sciences, Tehran, February 2016 Presentaion, Lecturer

Farsi

1.

Critical Care Nursing: Cardiocascular Diseases


Authors: Dr. Masoomeh Imanipour
Eenglish, Publisher: Andishe Rafie, 2016, Translation

Farsi

1.

Fundamental Nursing: Patient Education and Documentation


Authors: Masoomeh Imanipour
English, Publisher: Andishe Rafie, 2015, Translation
2.

Medical Surgical Nursing: Eye and Ear Diseases


Authors: Masoomeh Imanipour
English, Publisher: Andishe Rafie, 2011, Translation

Farsi

1.

Principles of Oncology Nursing


Authors: Masoomeh Imanipour
Persian, Publisher: Boshra, 2009, 2nd, Original
1.

Journal of Medical Education Development


Editorial Board Member,
1. Faculty and Student Assessment
2. Teaching and Learning Methods
3. Ethics and Professionalism
4. Critical Care Nursing (CCU and open heart surgery)
5. Teaching & Assessment / Professionalism / Critical Care
Top