Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Amir hossein Mahvi

بررسي كمي و كيفي صنايع نساجي، چوب و كاغذ و چرم سازي تهران بزرگ


Authors: محوي, ا. جاويد، ا. مصداقي نيا, ع. ناصري، س
فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol.20, No., 1383,Page:55-47