Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Amir hossein Mahvi

زدايش مس و نيكل از محلولهاي آبي بوسيله بنتونيت طبيعي


Authors: اسماعيلي، ع. ناصري، س. محوي, ا. آتش دهقان، ر
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان جلد دوم, Vol.2, No.1, 1381,Page:22-29