دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

مجید بشکار

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دندانپزشكي
جراحي دهان و فك و صورت
درباره
آخرین به روزرسانی: 1399/01/17

1.

M.Sc


تخصص جراحی دهان و فک و صورت, دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1393
2.

DMD


دکترای دندانپزشکی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1383
Top