دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

دکترمهرداد محمدپور

اطلاعات تماس
www.lasik20.com
تلفن: 09392002452-88727469
آدرس: فارابي
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پزشكي
چشم پزشكي
بیمارستان
فارابي
قرنيه
درباره
مطب ولیعصر بالاتر از شهید بهشتی جنب بانک ملی پلاک ۲۲۱۲ تلفن ۸۸۷۲۷۴۶۹ـ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲