دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

رضا حسین آبادی

اطلاعات تماس
تلفن: 77603066
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
توانبخشي
شنوايي سنجي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1398/04/29

1.

Ph.D


شنوایی شناسی, علوم پزشکی تهران, Tehran, Iran, 1394
2.

M.Sc


شنوایی شناسی, علوم پزشکی ایران, Tehran, Iran, 1386
3.

B.Sc


شنوایی شناسی, علوم پزشکی ایران, Tehran, Iran, 1384
1.


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good

Ph.D

1.

سمینار


Ph.D.

B.Sc

1.

سمینار


B.Sc.
2.

كار آموزي ERA


B.Sc.
3.

كارآموزي ENG


B.Sc.
4.

كار آموزي ارزيابي و تجويز وسايل كمك شنوايي و ارتباطي


B.Sc.
5.

كاراموزي ارزيابي شنوايي بزرگسالان


B.Sc.
6.

شنوایی شناسی بالینی


B.Sc.
7.

زبان آموزی به افراد کم شنوا


B.Sc.

M.Sc

1.

كارآموزي ENG


M.Sc.
2.

سمينار در شنوايي شناسي


M.Sc.
3.

ارزیابی تجویز وتنظیم وسایل کمک شنوایی (پیشرفته)


M.Sc.
1.

کارگاه آشنایی با اصول طراحی محتوای ایستگاههای آزمون مصاحبه های کوتاه متعدد


دانشگاه علوم پزشکی تهران, خلاصه, Participant
2.

آزمون درک فرد از راستای عمود


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, بیمارستان رفیده, 1396 سخنرانی, Lecturer
3.

ارزیابی سیستم دهلیزی


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده توانبخشی, 1396 سخنرانی, Lecturer
4.

تشخیص و توانبخشی سرگیجه در کودکان


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده توانبخشی, 1395 سخنرانی, Lecturer
5.

کارگاه رویارویی با هیدروپس آندولنفاتیک


گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Presentaion, Lecturer
6.

کارگاه تشخیص و درمان BPPV


گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Presentaion, Lecturer
7.

کارگاه توانبخشی دهلیزی


گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Presentaion, Lecturer
8.

کارگاه ویدئونیستاگموگرافی


گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Presentaion, Lecturer
9.

کارگاه آموزشی OAE و ABR


انجمن علمی شنوایی شناسی ایران, Presentaion, Lecturer
1.

ترجمه و بومی سازی نسخه فارسی پرسشنامه معلولیت سرگیجه و تعیین روایی و پایایی آن


Status: Running, Executers: رضا حسین آبادی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: منصوره عادل قهرمان، میلاد کریمی، شهره جلایی,
2.

مقایسه عملکرد سمعک های تجویزی با کوپلر و ارزیابی های پاسخهای گوش واقعی


Status: Running, Executers: صادق جعفرزاده, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: مجید حدادی اول، رضا حسین آبادی,
3.

بررسی تاثیر جداسازی فضایی سیگنال هدف از پوشاننده بر روی زمان نهفتگی و دامنه امواج پاسخهای شنیداری ساقه مغز در افراد بزرگسال


Status: Running, Executers: نعمت اله روح بخش, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: رضا حسین آبادی، وحید مرادی,
4.

مقایسه عملکرد اندامهای اتولیتیک در بیماران مبتلا به اختلال شناختی ملایم amnestic و nonamnestic و همسالان هنجار


Status: Completed, Executers: منصوره عادل قهرمان, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: رضا حسین ابادی، ناهید شمسی، زهرا آقاملایی، شهره جلایی,
5.

مقایسه رفلکس دهلیزی-چشمی در بیماران مبتلا به اختلال شناختی ملایم amnestic و nonamnestic و همسالان هنجار


Status: Completed, Executers: منصوره عادل قهرمان, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: رضا حسین ابادی، سارا یارقلی، زهرا آقاملایی، شهره جلایی,
6.

بررسی تأثیر تمرینات وستیبولار بر خستگی بیماران پارکینسون


Status: Completed, Executers: پروین راجی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشکده توانبخشی, Main Partners: محمدرضا هادیان، امیرعباس عباسی، رضا حسین آابادی، احمد رضا باغستانی,
7.

میزان بهره مجاری نیم دایره سیستم وستیبولار در کودکان دارای کم شنوایی مادرزادی حسی عصبی شدید تا عمیق


Status: Completed, Executers: صادق جعفرزاده, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: مجید حدادی اول، رضا حسین آبادی,
8.

مقایسه عملکرد کنترل وضعیتی در شرایط انجام تکلیف دوگانه در نوجوانان پسر کم شنوای مادرزاد کاربر کاشت حلزون و همسالان هنجار


Status: Completed, Executers: منصوره عادل قهرمان, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: زهرا ندیمی، رضا حسین ابادی، کاظم مالمیر، شهره جلایی,
9.

مقایسه رفلکس دهلیزی-چشمی در افراد مبتلا به سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم مجرای نیمدایره خلفی قبل و بعد از بهبود با درمان توانبخشی با استفاده از آزمون ویدئویی تکان سر


Status: Completed, Executers: منصوره عادل قهرمان, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: کلینیک شنوایی شناسی, Main Partners: سعید فراهانی، طیبه فلاح نژاد، رضا حسین ابادی، شهره جلایی,

راهنما

1.

بررسی تاثیر استرویید درمانی برعملکرد ساکول و مجاری نیم دایره در بیماران دچار کم شنوایی حسی عصبی ناگهانی یکطرفه


زهرا اسماعیلی,
M.Sc, شنوایی شناسی,
2.

تهیه نسخه ی فارسی پرسشنامه نگرش نسبت به کاهش شنوایی(ALHQ) و بررسی روایی و پایایی آن


پریسا حیدری,
M.Sc, شنوایی شناسی,
3.

مقایسه عملکرد اندام‏های اتولیتیک در بیماران مبتلابه اختلال شناختی ملایم Amnestic و Non-amnestic


ناهید شمسی,
M.Sc, شنوایی شناسی,
4.

مقایسه رفلکس دهلیزی-چشمی در بیماران مبتلا به اختلال شناختی ملایم Amnestic و Nonamnestic و همتایان هنجار


سارا یارقلی,
M.Sc, شنوایی شناسی,
5.

ترجمه و بومی سازی نسخه فارسی پرسشنامه معلولیت سرگیجه و تعیین روایی و پایایی آن


میلاد کریمی,
M.Sc, شنوایی شناسی,

مشاور

1.

بررسی تأثیر تمرینات وستیبولار بر خستگی بیماران پارکینسون


امیر عباس عباسی,
M.Sc, کاردرمانی,

Farsi

1.

آزمونهای الکتروفیزیولوژی شنوایی


Authors: دکتر صادق جعفرزاده- دکتر رضا حسین آبادی
Publisher: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, ترجمه
2.

آموزش و توانبخشي کودکان کاشت حلزوني


Authors: خسرو گورابی- دکتر یونس لطفی- رضا حسین آبادی- حسین لطفی
Publisher: موسسه آموزشی فرهنگی شهد, ترجمه
3.

راهکارهای آموزش و توانبخشی کودکان کم شنوا


Authors: خسرو گورابی- دکتر یونس لطفی- رضا حسین آبادی- نفیسه شمیم
Publisher: موسسه آموزشی فرهنگی شهد, 1387, ترجمه

مقالات

English

1.

Persian version of attitudes towards loss of hearing questionnaire


Authors: 1. Heidari P, Fatahi J, Hoseinabadi R, Rouhbakhsh N, Dabiri Satri S, Saunders GH, et al
Auditory and Vestibular Research, Year. 2019,
2.

Vestibular evoked myogenic potentials: early predictors of Alzheimer’s disease?


Authors: Nahid Shamsi, Mansoureh Adel Ghahraman, Reza Hoseinabadi, Vajiheh Aghamollaii, Shohreh Jalaie
Auditory and Vestibular Research, Year. 2018,
3.

Vestibulo-ocular reflex in patients with amnestic mild cognitive impairment and normal controls: a comparative study


Authors: Sara Yargholi, Mansoureh Adel Ghahraman, Reza Hoseinabadi, Vajiheh Aghamollaii, Shohreh Jalaie
Auditory and Vestibular Research, Year. 2018,
4.

The effects of the vestibular rehabilitation on the BPPV recurrence rate in patients with otolith dysfunction


Authors: Reza Hoseinabadi, Akram Pourbakht, Nasrin Yazdani, Ali Kouhi, Mohammad Kamali
Journal of Audiology and Otology, Year. 2018,
5.

Speech perception in noise mechanisms


Authors: S Aarabi, F Jarollahi, S Badfar, R Hoseinabadi, M Ahadi
Auditory and Vestibular Research , Year. 2016,
6.

Vestibulo-Ocular Reflex Abnormalities in Posterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Pilot Study


Authors: T Fallahnezhad, MA Ghahraman, S Farahani, R Hoseinabadi, S Jalaie
Iranian journal of otorhinolaryngology , Year. 2017,
7.

Intratympanic Injection of Dexamethasone and Electrocochleographic Data in Cases of Definite One Sided Refractory Meniere's Disease


Authors: SS Dabiri, R Gharibi, F Nejadian, N Yazdani, R Hoseinabadi, ...
Iranian journal of otorhinolaryngology , Year. 2017,
8.

Universal newborn hearing screening in southwestern Iran


Authors: N Saki, A Bayat, R Hoseinabadi, S Nikakhlagh, M Karimi, R Dashti
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Year. 2017,
9.

Ocular Motor Functions in Patients with Bilateral Vestibular Weakness


Authors: SAHG Hashemi, S Jafarzadeh, MH Aval, R Hosseinabadi
Iranian Journal of Otorhinolaryngology, Year. 2016,
10.

The effects of abnormality of cVEMP and oVEMP on rehabilitation outcomes in patients with idiopathic benign paroxysmal positional vertigo


Authors: R Hoseinabadi, A Pourbakht, N Yazdani, A Kouhi, M Kamali
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Year. 2016,
11.

Auditory steady-state response thresholds in adults with conductive and mild to moderate sensorineural hearing loss


Authors: R Hosseinabadi, S Jafarzadeh
Iranian Red Crescent Medical Journal , Year. 2015,
12.

Hearing aid effect on elderly depression in nursing home patients


Authors: K Goorabi, R Hosseinabadi, H Share
Asia Pacific journal of speech, language and hearing, Year. 2008,

Farsi

1.

Comparison of Dizziness, Depression, Anxiety and Mental Health of Postlingually Deaf Adults Between Cochlear Implant Recipients and Cochlear Implant Candidates


Authors: R Hossein-Abadi, H Shareh, A Sheibani-Zadeh, H Emam-Jomeh, Y Vakili, ...
Archives of Rehabilitation , Year. 2008,
2.

Survey of saccadic parameters using videonystagmography in patients with idiopathic Parkinson's disease and normal subjects


Authors: R Hosseinabadi, A Sheibanizadeh, G Shahidi, A Gholamipur, M Kamali
Audiology, Year. 2008,
3.

Treatment efficacy of children with acute otitis media by otoacoustic emissions


Authors: A Bayat, N Saki, S Nikakhlagh, AA Peyvandi, R Hosseinabadi, ...
Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran , Year. 2009,
4.

Auditory Screening Results in School Age Children of Three District of Tehran Using Pure Tone Audiometry, Tympanometry and Otoscopy


Authors: S Jafarzadeh, R Hoseinabadi
Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation , Year. 2017,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

بررسی عملکرد پردازش شنوایی مرکزی در کودکان با اختلال یادگیری با آزمونهای رفتاری فاصله در نویز و اعداد دایکوتیک


دومین سمینار اختلالات پردازش شنوایی مرکزی
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

بررسی تاثیر کاشت حلزون بر گیجی، افسردگی، اضطراب و سلامت روان در بزرگسالان کم شنوای پس از زبان آموزی


ششمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران
Type : سخنرانی, Lecturer,
3.

بررسی مقایسه ای افسردگی، اضطراب، سلامت عمومی و گیجی در سالمندان مبتلا به پارکینسون


سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان
Type : پوستر, Lecturer,
4.

بررسی همبستگی ثبات کلی داینامیک و نتایج آزمون اکولوموتور در سالمندان مبتلا به پارکینسون ایدیوپاتیک


سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان
Type : پوستر, Lecturer,
5.

بررسی همبستگی ثبات کلی داینامیک و نتایج آزمون اکولوموتور در بیماران پارکینسون ایدیوپاتیک


دهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
Type : پوستر, Lecturer,
6.

تاثیر سمعک بر افسردگی در سالمندان دچار افت شنوایی در مراکز سالمندان شهر تهران


دهمین سمینار سراسری دانشجویی شنوایی شناسی
Type : سخنرانی, Lecturer,
7.

بررسی ناهنجاریهای اکولوموتور توسط ویدئونیستاگموگرافی در بیماری مياستني گراو


هشتمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران
Type : سخنرانی, Lecturer,
8.

بررسی تاثیر ناهنجاریهای cVEMP و oVEMP بر نتایج توانبخشی در بیماران BPPV


چهاردهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران
Type : سخنرانی, Lecturer,
9.

بررسی ناهنجاریهای اکولوموتور توسط ویدئونیستاگموگرافی در بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک


هفتمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران
Type : سخنرانی, Lecturer,
10.

سرگیجه های عروقی


پانزدهمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران
Type : سخنرانی, Lecturer,
11.

نقش ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک در تشخیص اختلالات مرکزی شنوایی


دومین سمینار اختلالات پردازش شنوایی مرکزی
Type : سخنرانی, Lecturer,
1.

- International Journal of Audiology


داور,
2.

- Scientific Journal of Rehabilitation Medicine (in Farsi)


داور,
3.

- Iranian Journal of Otorhinolaryngology


داور,
4.

- Auditory and vestibular Research Journal


داور,
5.

Journal of Modern Rehabilitation


1397- عضو شورای نویسندگان,
1.

دومین سمینار اختلالات پردازش شنوایی مرکزی


1396,
2.

اولین کنگره مفاهیم و اصول کاربردی شنوایی شناسی


1394,
3.

نوزدهمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی ایران


1395,
4.

کنگره شنوایی شناسی ایران


1.

انجمن علمی شنوایی شناسی ایران


Activity Type:عضو
1384
2.

سازمان نظام پزشکی ایران


Activity Type:عضو
1384
1. سمعک و وسایل کمک شنوایی
2. الکتروفیزیولوژی شنوایی
3. ارزیابی و توانبخشی اختلالات دهلیزی
Top