دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

رامين حشمت

اطلاعات تماس
تلفن: 02188354327
فکس: 02188637563
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک 111
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره
Head of Chronic Diseases Research Center (CDRC), Tehran University of Medical Sciences (TUMS)