دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمد صنعتي

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
هیئت علمی بازنشسته
روانپزشكي
بیمارستان
روزبه
بيمارستان روزبه
درباره
آخرین به روزرسانی: 1394/12/01

Top