Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Shokoh Varaei

Contact Information
Academic Rank
Associate Professor
School
Nursing and Midwifery
Medical surgical nursing
About
CV last edited on: 2018/18/08

1.

Ph.D


Nursing, Tehran university of Medical sciences, Tehran, Iran, 2011
Thesis Title:Implementation and Evaluation of evidence based nursing practice based on IOWA model in diabetes foot patients: A mixed method study
Supervisor:Dr Mahvash Salsali
2.

M.S


Nursing, Tehran university of Medical sciences, Tehran, Iran, 1997
Thesis Title:Determination of educational facilities and presence the kinds of program staff development of nursing office in hospitals of Tehran university of medical sciences
Supervisor:Zahra Monjamed
3.

B.Sc


Nursing, Shahid Beheshti university of Medical sciences, Tehran, Iran, 1990
1.

english language


Speaking: Good, Reading: Native, Writing: Good

سمت اجرايي

1.

head of group (medical surgical


TUMS nursing and midwifery, 2015-now

B.Sc

1.

nursing emergency


2016-Now B.Sc.
2.

nursing in operation room


2013-Now B.Sc.
3.

nursing GI


2000-Now B.Sc.
4.

nursing gynacology


2002-Now B.Sc.
5.

nursing research


2013-Now B.Sc.
6.

physical examination


2000-Now B.Sc.
7.

nursing ophtalmology


1999-Now B.Sc.
8.

nursing endocrinology


2001-Now B.Sc.
9.

nursing hematology


1999-Now B.Sc.

M.S

1.

health monitoring


2013-Now M.S.
2.

acute disorders


2013-Now M.S.
3.

passive defence


2013-Now M.S.
4.

complementary medicine


2013-Now M.S.
5.

theory in nursing


2013-Now M.S.
6.

methodology of research


2012-Now M.S.

Ph.D

1.

new approches in education


2013-Now Ph.D.
2.

critical appraisal of qualitative research


2014-Now Ph.D.
1.

vomitting Effect of Auricular Acupressure on Acute Nausea and


Status: Completed, Executers: shokoh varaei - mohammad eghbali, Sponser: TUMS, Location: Emam hospital,
2.

بررسی مقایسه ای تاثیر ژل الوئه ورا و پماد نیتروفورازون2% بر درد و بهبودی زخم درجه 2 سوختگی سطحی


Status: Completed, Executers: shokoh varaei- parichehr sabaghzadeh, Sponser: TUMS, Location: Kerman hospital, 2013-2015
3.

مقایسه تأثیر درمان جایگزینی نیکوتین (NRT) و مشاوره پرستاری بر ترک سیگار و شاخص های اسپیرومتریک بیماران سیگاری کاندید عمل پیوند بای پس شریان کرونری (CABG)


Status: Completed, Executers: shokoh varaei - fatemeh bakhshi, Sponser: TUMS, Location: yazd clinic, 2013-2015
4.

تجربۀ زیستۀ مردان، از زندگی با همسر مبتلا به واژينیسموس


Status: Running, Executers: shokoh vareai, Sponser: TUMS, Location: shahed clinic,
5.

تاثیر ضماد هواچوبه بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر وریدی محیطی


Status: Running, Executers: shokoh varaei, Sponser: TUMS, Location: tehran hospital,
6.

بررسی تاثیر آوای قرآن بر سطح هوشیاری بيماران بيهوش(در اغما) بستری در بخش مراقبت های ویژه


Status: Running, Executers: shokoh varaei, Sponser: TUMS, Location: saveh hospital, august 2016
7.

بررسی تصویر پرستاران از حرفه پرستاری و عوامل تاثیر گذار بر آن


Status: Completed, Executers: شکوه ورعی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Location: بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ,
8.

بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی نیروی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی علوم پزشکی شهر تهران


Status: Completed, Executers: شکوه ورعی - زهرا منجمد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Location: بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ,
9.

بررسی کیفیت زندگی بیماران استومی و راهبردهای تطابق با آن در بیماران مراجعه کننده به انجمن استومی ایران


Status: Completed, Executers: دکتر شکوه ورعی - نسرین رسول زاده, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Location: انجمن استومی ایران,
10.

بررسی رابطه افسردگی با شاخص توده بدنی در زنان ساکن منطقه 17 شهر تهران


Status: Completed, Executers: دکتر شکوه ورعی - دکتر سیده فاطمه جلالی نیا, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Location: مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ,
11.

تاثیر تمرینات ورزشی بر افسردگی زنان چاق


Status: Completed, Executers: دکتر شکوه ورعی - دکتر سیده فاطمه جلالی نیا, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Location: مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ,
12.

بررسی رابطه خودکارآمدی شیردهی بر طول مدت شیردهی در مادران مراجعه کننده به درمانگاههای پره ناتال دانشگاه علوم پزشکی تهران


Status: Completed, Executers: دکتر شکوه ورعی - دکتر ندا مهرداد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Location: مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ,
13.

بررسی نظرات پزشکان ، پرستاران و والدین کودکان بستری دربخشICU در مورد حضور والدین در حین احیا


Status: Completed, Executers: دکتر شکوه ورعی - رقیه کریمی, Sponser: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: بیمارستان مرکز طبی کودکان,

راهنما

1.

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی بر عوارض گوارشی بیماران تحت شیمی درمانی


احسان آبادی,
M.S, پرستاری,
2.

بررسی تاثیر مالش موضعی فرآورده روغن بابونه بر کمر درد مزمن پرستاران


مینا ابوالفضلی,
M.S, پرستاری,
3.

تاثیر ضماد هواچوبه بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر وریدی محیطی


bahareh ghaforzadeh,
M.S, nursing,
4.

تجربۀ زیستۀ مردان، از زندگی با همسر مبتلا به واژينیسموس


ghasem mousavi,
Ph.D, nursing,
5.

تبیین فرایند سازگاری بیماران با پیوند قلب: ارائه مدل


esmaeil azizi fini,
Ph.D, nursing,
6.

بررسی مقایسه ای تاثیر ژل الوئه ورا و پماد نیتروفورازون2% بر درد و بهبودی زخم درجه 2 سوختگی


parichehr sabagh zadeh irani,
M.S, nursing,
7.

بررسی تاثیر اجرای ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر بی اختیاری ادراری و کیفیت زندگی بیماران بعد از پروستاتکتومی


majid raee,
M.S, nursing,
8.

مقایسه تاثیر استنشاق رایحه و ماساژ اسانس بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز


zahra jalalian,
M.S, nursing,
9.

بررسی مقایسه ای اثر دو شیوه مداخله خودمدیریتی جامع و خودمدیریتی دارویی بر وضعیت سلامتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون


somaye bahrami,
M.S, nursing,
10.

مقایسه تأثیر درمان جایگزینی نیکوتین (NRT) و مشاوره پرستاری بر ترک سیگار و شاخص های اسپیرومتریک بیماران سیگاری کاندید عمل پیوند بای پس شریان کرونری (CABG)


fatemeh bakhshi,
M.S, nursing,
11.

مقایسه تاثیر گرما و سرمای موضعی بر اندازه کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی انوکساپارین در بیماران بستری در بخش های داخلی قلب


sara amanian,
M.S, nursing,
12.

بررسی تاثیر طب فشاری گوش بر تهوع و استفراغ بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی


mohamad eghbali,
M.S, nursing,
13.

بررسی تاثیر آموزش ویدئویی مراقبت از خود بر کیفیت زندگی ورفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به پمفیگوس


soliman mohamadi agdam,
M.S, nursing,
14.

بررسی تاثیر آموزش توسط همتا به طریق الکترونیکی بر اضطراب و رضایت مندی بیماران سرپایی کاندید جراحی کاتاراکت


mohamad zolfagari,
M.S, nursing,
15.

مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حریم خصوصی و رضایت آگاهانه بیماران


parisa afshar nasr,
M.S, nursing,
16.

بررسی تاثیر آموزش همتا بر اضطراب و خودكارآمدي بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر


مرتضی شمسی زاده,
M.S, پرستاری, 1391
17.

بررسی تاثیراجرای تورآشناسازی با رویه آنژیوگرافی بر اضطراب و رضایت مندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر


صالح کشاورزی,
M.S, پرستاری, 1391

مشاور

1.

تبیین فرآیند زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب دارای هماهنگ ساز قلبی: ارائه مدل


shadi dehghan zad,
Ph.D, nursing,
2.

وضعیت اجرای پروتکل آماده سازی در شرایط بیوتروریسم در بخش های اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران


hosein gafari,
M.S, nursing,
3.

بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر اختلالات خواب و اضطراب زنان مبتلا به دیابت بارداری


elahe samet,
M.S, nursing,
4.

بررسی ارتباط بین خود پنداره حرفه ای پرستاری و سبک زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 13


ali rahimi,
M.S, nursing,
5.

مقایسه تاثیرپماد گل بابونه وپماد گیاه آلوراء در کاهش درد والتیام زخم جراحی بای پس عروق کرونر دربیماران دیابتی


keyvan babaee,
M.S, nursing,
6.

بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر سطح افسردگی بیماران مبتلا به سرطان معده ،مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی انستیتو کانسر.


yagob mahmodi,
M.S, nursing,
7.

بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر عوارض کاتتریسم تشخیصی قلبی


معصومه سبز علی گل,
M.S, پرستاری, 1387
8.

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید


فائزه رضویان,
M.S, پرستاری, 1385

Farsi

1.

اصول و مهارتهای پرستاری 2015


Authors: شکوه ورعی و. همکاران
فارسی, Publisher: اندیشه رفیع, 1395, Original
2.

راهنمای جیبی تستهای تشخیصی آزمایشگاهی


Authors: دکتر شکوه ورعی - دکتر سیده فاطمه جلالی نیا
فارسی, Publisher: اندیشه رفیع, 1391, اول, ترجمه
3.

اصول و مهراتهای پرستاری تایلور 2011روشهای کار


Authors: گروه
فارسی, Publisher: اندیشه رفیع, 1390, اول, ترجمه
4.

اصول و مهراتهای پرستاری تایلور 2008روشهای کار


Authors: گروه
فارسی, Publisher: اندیشه رفیع , 1387, اول, ترجمه
5.

اصول و مهراتهای پرستاری تایلور 2005 روشهای کار


Authors: گروه
فارسی, Publisher: اندیشه رفیع, 1385, اول, ترجمه
6.

اصول پرستاری( جلد اول روشهای کار پرستاری)


Authors: گروه
فارسی, Publisher: نشر سالم, 1381, اول, ترجمه
7.

بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران


Authors: شکوه ورعی - شیوا سادات بصام پور
فارسی, Publisher: اندیشه رفیع, 1383-84-86-91-92, ششم, تالیف

Papers

1.


Authors:

2.


Authors:

3.


Authors:

English

1.

Quality in the qualitative content analysis studies


Authors: Asra Nassehi, Maryam Esmaeili1, Shokoh Varaei
Nurs Pract Today, Vol.4, No.2, Year. 2017,
Download
2.

Living with cardiac resynchronization therapy: Challenges for people with heart failure


Authors: Shadi Dehghanzadeh,-Nahid Dehghan Nayeri, - Shokoh Varaei,- Jalal Kheirkhah
Nursing and Health Sciences, Vol.19, Year. 2017, Page:112-118,
Download
3.

Debates of the content and concept analysis


Authors: Fatemeh Bakhshi, Maryam Esmaeili, Shokoh Varaei
Nurs Pract Today, Vol.3, No.4, Year. 2016, Page:124-127,
Download
4.

The effect of auricular acupressure on nausea and vomiting caused by chemotherapy among breast cancer patients


Authors: Mohammad Eghbali- Mir Saeed Yekaninejad- Shokoh varaei- Seydeh Fatemeh Jalalinia-Mojgan Alam Samimi- Kiarash Sa'atchi
Complementary Therapies in Clinical Practice, Vol.24, Year. 2016, Page:194-189,
Download
6.

Effect of local cold and hot pack on the bruising of Enoxaparin Sodium Injection Site: A Randomized Controlled Trial


Authors: Sara Amaniyan, Shokoh Varaei, Mojtaba Vaismoradi, Hamid Haghani &
Contemporary Nurse, Vol.DOI: 10.1080/10376178.2016.11902, Year. 2016,
Download
7.

Support in Clinical Settings as Perceived by Nursing Students in Iran: A Qualitative Study


Authors: Soodabeh Joolaee,1 Mansoureh Ashghali Farahani,2 Seyedeh Roghayeh Jafarian Amiri,3,* and Shokoh Varaei4
Nurs Midwifery Stud., Vol.5, No.1, Year. 2016,
Download
8.

Iranian nursing students' preparedness for clinical training: A qualitative study


Authors: Soodabeh Joolaee- Shokoh varaei
Nurse Education Today, Vol.35, Year. 2015,
Download
9.

Effects of a peer education on cardiac self-efficacy and readmissions in patients undergoing


Authors: Varaei Sh, Shamsizadeh M, Cheraghi MA, Talebi M, Dehghani A and Abbasi A
British Association of Critical Care Nurses. , Year. 2014,
Download
10.

Implementation of evidence-based nursing practice for diabetic patients: An Iranian experiences


Authors: Varaei, sh, Salsali, M. Cheraghi, MA
International Journal of Nursing, Vol.19, No.3, Year. 2013, Page:80-73,
Download
11.

Education and implementing evidence-based nursing practice for diabetic patients


Authors: Varaei, sh, Salsali, M. Cheraghi, MA. Mohageri Tehrani, MR. Heshmat, R
IJNMR, Vol.18, No.3, Year. 2013, Page:257-251,
Download
12.

Iranian nurses self-perception – factors influencing nursing image.


Authors: Varaei, sh.Vaismoradi,M. Jasper, M. Faghihzadeh, S
Journal of Nursing Management , Vol.20, Year. 2012, Page:560-551,
Download

Farsi

1.

Effect of ear Acupressure on Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting on Delayed phase in Breast Cancer Patients


Authors: M, Eghbali, SH Varaei, F Jalalinia, K Saat chi, M Samimi Aalam
NJV.bpums.ac.ir, Vol.12, No.4, Year. 2017,
Download
2.

Comparison of the Nursing Students' Learning in Two Teaching Methods Using CD and Training Through Traditional Method


Authors: Mitra Khoobi -Nooraldin Mohammadi-, Majid Ahmadi Hedayat-, Shahrzad Ghiyasvandiyan -, Shokoh Varaei
journal of nursing education, Vol.5, No.6, Year. 2017, Page:18-22,
Download
3.

Effect of peer education on anxiety in patients candidated for coronary artery bypass graft surgery: a randomized control trial


Authors: Varaei1 Sh - Cheraghi2 MA - Seyedfatemi N - Talebi4 M - Bahrani N ) - Dehghani A - Shamsizadeh M
Journal of nursing education, Vol.2, No.3, Year. 2013,
Download
4.

Effect of Auricular Acupressure on Acute Nausea and


Authors: Mohammad Eghbali- ShokohVaraei- Seyedeh Fatemeh Jalalinia- Mozhgan Aalam Samimi- Kiarash Sa’atchi- Mir Saeed Yekaninejad
Hayat, Vol.2, No.21, Year. 2013, Page:29-39,
Download
5.

The Effect of Peer Education on Diabetes Self-Efficacy in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial


Authors: Mohammad Khavasi1, Daryadokht Masroor2, Shokoh Varai3, Koroush Joudaki4, Masoud Rezaei5, Babak Rastegari Mehr6, Morteza Shamsizadeh7*
Journal of Knowledge & Health, Vol.11, No.2, Year. 2016, Page:67-74,
Download
6.

Effect of Evidence based practice according to IOWA model on Knowledge, Attitude and Performance of nurses


Authors: SH. Varaei, M. Salsali2, M.A. Cheraghi3
Nursing vulnerable groups, Vol.3, No.2, Year. 2015, Page:1-14,
Download
7.

The Effect of Changing Position and Early Ambulation


Authors: Sabzaligol* M - Shariat E - Varaei Sh - Mehran A.) -
Hayat, Vol.4, No.15, Year. 2009, Page:60-66,
Download
8.

The relationship between self- efficacy and breast feeding, Tehran, Iran


Authors: Varaei, sh- Mehrdad N- Bahrani , N
Hayat, Vol.3, No.15, Year. 2009, Page:31-38,
Download
9.

Quality of life in artheritit rheumatoid patients


Authors: Zahra Monjamed- varaei shokoh- Anoshirvan Kazemnejad- Faezeh Razavian
Hayat, Vol.3, No.13, Year. 2007, Page:57-66,
Download
10.

The effect of orientation tour with angiography procedure on anxiety and satisfaction of patients undergoing coronary angiography


Authors: Varaei1 Sh . Keshavarz2 S . Shamsizadeh3 M . Nikbakht Nasrabadi4 A. Kazemnejad5 A
Iranian Journal of Psychiatric Nursing, Vol.2, No.1, Year. 2013, Page:10-1,
Download

Abstracts and Presentations

English

1.

Presentation in Nursing and Allied health conference


Location: Kingwood hotel, SIBU, Malasia,
Date: 13-15-July 2012-Type : خلاصه, Lecturer,
2.

Out standing presentation in 4th international diabetes updates congress


Date: 13-15-July 2012-Type : خلاصه, Lecturer,
3.

in Pan Arab Rheumatology 2014


Location: Dubai- UAE,
Date: 14-17 Jan 2014-Type : پوستر, Lecturer,
1.

پرستاری مددجو محور


1394- تاکنون, عضو شورای نویسندگان,
1.

کمیته ارزشیابی درونی در مقطع کارشناسی


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1380-1381
2.

کمیته ارزشیابی درونی در مقطع کارشناسی ارشد


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1382-1383
3.

کمیته سیاستگزاری ارزشیابی


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1384-1386
4.

هماهنگ کننده هسته های آموزشی مرکز مطالعات و مرکز آموزش


Activity Type:Header
1385-1386
5.

مسئول شاخه آموزش مستمر هسته توسعه


Activity Type:Member of University Comittee
1380-1386
6.

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر


Activity Type:عضو
1374-تاکنون
1.

Evidence based nursing practice

Nursing education

Nursing care

-Qualitative and Quantitate research

Top