دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

احمدرضا سروش

اطلاعات تماس
تلفن: 09121096506
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پزشكي
جراحي
بیمارستان
شريعتي
جراحي
مرکز تحقیقاتی
تروما و جراحي سينا
درباره
Top