دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

زيبا تقي زاده

اطلاعات تماس
fnm-researchdeputy@tums.ac.ir
تلفن: 61054568
فکس: 66427255
آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیابان دکتر میرخانی، میدان توحید، تهران . ایران
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پرستاري و مامايي
بهداشت مادر و كودك
درباره
cv
آخرین به روزرسانی: 1398/07/22

1.

Ph.D


PhD of reproductive health: from Nursing& Midwifery department, of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 2007,
2.

M.S


MS of Midwifery: from Nursing& Midwifery department, of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 1993- 1996,
3.

B.Sc


BS of Midwifery: from Nursing& Midwifery department, of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 1986- 1988,
1.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

(Cooperate with Family Health Alliance in 2005 and 2006 (Implementation of the clinical family planning and STIs HIV/AIDS TOT training program) in Kabul and Mazare-Sharief in Afghanistan.( *Family Health Alliance (FHA) is a female-led, nonprofit, nonpoliti


2.

 Preparation and utilization Cashion devised for placing mothers in a modified squatting position during second stage of delivery in 1995 in Iran


3.

As the best lecturer in the first international congress in Reproductive Health 2011 in Mashhad


4.

Letter of Appreciation from the Minister to formulate visions of Medicine, 1391


5.

Superior doctoral student Letter of Appreciation martyr Motahari Festival 1391


6.

Letter of Appreciation of the pioneer students of 1391


7.

Letter of Appreciation from the President of the National Student 1391


8.

Midwife sample points in the country by Ministry of Health, Medical Education in 1390


9.

Midwife Letter of Appreciation of the country's deputy minister of health in 1390


10.

(Avicenna (Ebne Sina) Festival winner in the educational in 2006 (with 5.5 million educational grants)


M.S

1.

Social damage


Nursing and Midwifery School of ,M.S.
2.

Teaching Method


Nursing and Midwifery School of ,M.S.
3.

Research Method


Nursing and Midwifery School of ,M.S.
4.

Curriculum Planning


Nursing and Midwifery School of ,M.S.

B.Sc

1.

RN. Nursing Register


States of Iran,B.Sc.
2.

Family Planning


Nursing and Midwifery School of,B.Sc.
3.

Maternal & Neonatal Health


Nursing and Midwifery School of,B.Sc.
4.

Obstetrics 1, 2 & 3


Nursing and Midwifery School of,B.Sc.
5.

Psychological aspects of labor and childbirth


Nursing and Midwifery School of ,B.Sc.

Bs & Ms

1.

Medical and surgical


Nursing and Midwifery School of ,Bs & Ms .
2.

Gynecology


Nursing and Midwifery School of ,Bs & Ms .
3.

Physical Examination


Nursing and Midwifery School of ,Bs & Ms .

MSc & phD

1.

Psychological aspects of labor and childbirth


Nursing and Midwifery School of ,MSc & phD .

Ph.D

1.

Legal Aspects of Reproductive Health


Nursing and Midwifery School of ,Ph.D.
2.

Empowerment of Women


Nursing and Midwifery School of ,Ph.D.
1.

Regional minimum initial service package coordination training for asia pacefic


Thailand. UNFPA, Thailand, 26 Aug 2013 30 Aug 2013, Presentaion, Lecturer
2.

and STDs HIV AIDSFamily Planning clinical Training


Family Health Alliance UNFPA, Kabol Afghanestan, Sep 2006 Sep 2006, Presentaion, Lecturer
3.

Midwife and Doctor T.O.T training


Family Health Alliance UNFPA , Kabol Afghanestan, Family Planning, Jul 2005 Jul 2005, Presentaion, Lecturer
4.

minimum initial standard package in reproductive health


Red Crescent Iran, Tehran, Mashhad, Tabriz, Karaj, Presentaion, Lecturer
5.

Physiologic Childbirth


Ministry of Health of Iran, Arash hospital, Ministry of Health , 1390 1397 , Presentaion, Organizer
1.

• Providing an integrated program to promote the participation of men in reproductive health system in Iran. : A multi-stage study


Status: Running, 2016
2.

Providing an integrated programme with Iran’s Health System for prevention of psychological birth trauma: A multi-stage study


Status: Running, 2016
3.

Determine and explain the age-related risk perception in pregnancy and provide appropriate strategies based on the results of the study: A study combines Description


Status: Running,
4.

Explore the challenge of prostitutes reproductive health: a qualitative study


Status: Running,
5.

Bdsrprst to explore the challenge of women's reproductive health: a qualitative content analysis study


Status: Running,
6.

Design and deliver health promotion strategies based on risk behaviors among female students: a study combines Description


Status: Running,
7.

Effectiveness of interventions to promote physical activity among women 18 to 65 years based on population: a systematic review. 2015


Status: Completed,
8.

Promoting physical activity in women: a mixed method action study 2014


Status: Completed,
9.

Designing and providing health promotion strategies based on high-risk behavior of female students: An explanatory sequential mixed method study 2015


Status: Completed,
10.

Determining and exploring of risk perception associated maternal age in pregnancy: An explanatory mixed method .2015


Status: Completed,
11.

Investigating the self-concept and self-discrepancy in infertile and fertile women referred to Royan institute and health center of Tehran University of medical sciences, 2014


Status: Completed,
12.

Evaluation of midwifery students' training needs for reproductive health services in disasters 2013


Status: Completed,
13.

Evaluation of obstetricians and obstetrical malpractice referred to the forensic commission country 90-91 years .2014


Status: Completed,
14.

Prevalence of unintended pregnancy and pertinently factors in women with positive pregnancy test in 2002


Status: Completed,
15.

Survey study of relationship between women’s experience of orgasm and marital relation satisfaction in health care center of Arak in 2003


Status: Completed,
16.

The study of the effect of see food conception on prevalence of preterm labor and low birth weight in 2004


Status: Completed,
17.

Study of the vitex agnus-castus effect on the early menopausal complications in menopausal women under the health care center of Tehran University of medical sciences in 2005


Status: Completed,
18.

Study the history of Nursing and Midwifery (HSR). 2006


Status: Completed,
19.

Study of midwife’s communication skills application and it’s relation to client’s satisfaction in clinics affiliated to Tehran university of Medical Sciences in 2006


Status: Completed,
20.

Survey study of relationship between air pollution and vitamin D deficiency and BMD in 2007


Status: Completed,
21.

The effect of reflexology education program on the menopausal women complication in 2009


Status: Completed,
22.

The effect of counseling on (PMS) premenstrual syndrome’s related symptoms in 2009


Status: Completed,

Supervisor

1.

The lived experience of women after suicide attempt


,
Ph.D,
2.

Explaining the concept of labor: design and validate aspects of labor


,
Ph.D,
3.

Determine and explain the age-related risk perception in pregnancy and provide appropriate strategies based on the results of the study: A study combines Description


,
Ph.D,
4.

Comparison of spinal analgesia in nulliparous women who experience birth without referring to a hospital maternity ward of the University of Medical Sciences


,
M.S,
5.

Evaluate the relationship between lifestyle and patterns of breastfeeding


,
M.S,
6.

Evaluate the professional competency of midwives in relation with the different aspects of reproductive health services in disaster and its related factors in Tehran


,
M.S,
7.

Study concept and Khvdgsstgy in three groups of women donor egg recipient oocyte and fertile women who referred to Royan Institute, Tehran University of Medical Sciences and Health Centers


,
M.S,
8.

Promotion of physical activity in women combined action


,
M.S,
9.

Reproductive behavior of women in selection patterns: a descriptive study of consecutive combination


,
M.S,
10.

Explaining the concept of Work-Family Conflict on Women, Development and psychometric questionnaire-based culture work - family conflict among working women: a combination of sequential exploratory study


,
M.S,
11.

Explore the lived experiences of women attempted suicide: A phenomenological study


,
M.S,
12.

The effect of massage on depression during pregnancy


,
M.S,
13.

Studied midwifery practice as legal services


,
M.S,
14.

The effect of problem-solving skills training on depression and anxiety in pregnant women abused referred to family health units, health centers in Tehran


,
M.S,
15.

A comparative study of mental disorders following abortion legal license


,
M.S,
16.

Investigating the effect of premenstrual syndrome in adolescent girls


,
M.S,
17.

The effect of counseling on anxiety, depression and stress disorder, traumatic childbirth in women After one hospital in Karaj


,
M.S,
18.

Evaluation of satisfaction and communication skills by midwives at health centers in Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
19.

The effect of Vitex on early menopausal complications in health centers in Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
20.

The prevalence of unwanted pregnancy causes Drmrajyn with positive pregnancy test laboratories providing the right solution Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
21.

Its study of marital satisfaction experience orgasm in women referred to health centers in Arak


,
M.S,

Advisor/Consulter

1.

The formation of the concerns of parents regarding physical growth / height teens: study with the idea of making a realistic basis


,
M.S,
2.

Comparative study of serum hematocrit test Zvrd falling in early diagnosis of preeclampsia in women referring to Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
3.

Effect of Reflexology training program on menopause symptoms


,
M.S,

Farsi

1.

(Myles (3 volumes


2016, Original
2.

Obstetrics practical skills: in Delivery Ward


2015, Original
3.

Breast feeding the newborn clinical strategies for nurses. . Published bynashre jamenegar.in 2015


2015, Original
4.

Varni midwifery 3 volumes. Published by Andishe Rafi in 2013


2013, Original
5.

Text book of Gyneocology. Published by Andishe Rafi in 2011 and 2013


2013, Original
6.

Varni midwifery 1, 2 volumes. Published by Andishe Rafi in 2008, 2009 and 2012


2012, Original
7.

Questions Bank. Published by Andishe Rafi in, 2007,2009


2009, Original
8.

Text book of mamaee. Published by Andishe Rafi in, 2005, 2007and 2009


2009, Original
9.

Obstetrics & Gynecology was Published BY AMIRKABIR Co, in 2002


2002, Original
10.

Obstetrics & Gynecology Recall was Published BY Boshra Co, in 2001


2001, Original
11.

Obstetrics & Gynecology Leader was Published BY Boshra CO, IN 1999


1999, Original

مقالات

English

1.

The Barriers of Men’s Involvement in Sexual and Reproductive Health: A Mixed-Method Study


Authors: Ziba Taghizadeh1 ID , Hamid Ravaghi2 , Nasrin Sarafraz3* ID , Nahid Jafari4
Vol.6, No.4, Year. 2019, Page:, 466–472,
Download
2.

Learn to live with it: Lived experience of Palestinian women suffering from intimate partner violence


Authors: Suha Baloushah,1 Nooredin Mohammadi,2 Ziba Taghizadeh,3 Asma Taha,4 and Farnaz Farnam5
J Family Med Prim Care, Vol.8, No.7, Year. 2019, Page:2332–2336,
3.

Claims about medical malpractices resulting in neonatal and maternal impairment in Iran


Authors: Ziba Taghizadeha, Maryam Pourbakhtiara,∗, Khadijeh Azimia, Masoud Ghadipashab, Kamran Soltanib
Journal of Forensic and Legal Medicine, Vol.66, Year. 2019,
4.

Appropriate Interventions for Pregnant Women with Indicators of Metabolic Syndrome on Pregnancy Outcomes: A Systematic Review


Authors: Farideh Mohsenzadeh ‑ledari, Ziba Taghizadeh1, Zahra Motaghi2, Afsaneh Keramat3, Mahmood Moosazadeh4, Ali Najafi
International Journal of Preventive Medicine, Vol.10, No.2, Year. 2019,
5.

Development and Validation of the Perception of Labor Pain Questionnaire among Iranian Women


Authors: Yadollahi P, Taghizdeh Z, Ebadi A, Khormaei F.
IJCBNM, Vol.7, No.2, Year. 2019, Page:128-137,
6.

Iranian Women’s Perceptions and Experiences of Barriers to and Facilitators of Physical Activity:


Authors: Leila Amiri Farahani, Seyede Batool Hasanpoor-Azgahdy, Ziba Taghizadeh
Shiraz E-Medical Journal, Year. 2019,
7.

1. Maternity care priorities for prevention of psychological birth trauma in Iran: A delphi consensus study


Authors: Ziba Taghizadeh, Mahshid Taheri, Amirhossien Takian, Nahid Jafari
. Nurs Pract Today. 2019, Vol. 6, No.(1), Year. 2019,
8.

The effect of training problem-solving skills for pregnant women experiencing intimate partner violence: a randomized control trial:


Authors: Ziba Taghizadeh, Maryam Pourbakhtiar, Sogand Ghasemzadeh, Khadijeh Azimi, and Abbas Mehran
Pan Afr Med J, Vol.30, No.79, Year. 2018,
9.

Study protocol for promoting physical activity among women base on the MAPP process:


Authors: Leila Amiri Farahani, Soroor Parvizy, Mohsen Asadi-Lari , Eesa Mohammadi , Batool Hasanpoor Azghadi and Ziba Taghizadeh
East Mediterr Health J, Year. 2018,
10.

Being at the center of attention: Iranian women’s experience after suicide attempts:


Authors: Maryam Azizpour, Ziba Taghizadeh, Nooredin Mohammadi, Abouali Vedadhir
Perspect Psychiatr Care, Year. 2018,
11.

Parents’ concerns regarding the growth characteristics of their adolescents: a qualitative inquiry in Iran:


Authors: Mohammad Ali Cheraghi, Parvaneh Rezasoltani, AbouAli Vedadhir, Ziba Taghizadeh & Seyyed Hossein Samadanifard
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being , Vol.13, No.1, Year. 2018,
12.

Designing and Psychometric Analysis of a Married Women’s Work–Family Conflict Questionnaire


Authors: Abbas Ebadi, Ziba Taghizadeh , Eesa Mohammadi , Abolghasem Pourreza , Anoshirvan Kazemnejad , Razieh Bagherzadeh
Nursing and Midwifery Studies, Year. 2018,
13.

Explaining Effective Factors on Access to Maternal Health Information during Pregnancy: A Qualitative Study


Authors: Safoura Taheri, Ziba Taghizadeh, and Mahmoud Tavousi
Journal of Research in Medical and Dental Science , Vol.6, No.3, Year. 2018,
14.

The relationship of married women's marriage duration with their reproductive practices: .


Authors: Behmanesh Fereshteh, Taghizadeh Ziba, Vedadhir Abouali, Ebadi, Abbas, Pourreza Abulghasemm, Abbasi-Shavazi, Mohammad
Nursing and Midwifery Studies, Vol.7, No.3, Year. 2018,
15.

Fear of stigma: The lived experiences of Iranian women after suicide attempt.


Authors: Maryam Azizpour, Ziba Taghizadeh, Nooredin Mohammadi, Abouali Vedadhir
Vol.54, No.2, Year. 2018,
16.

The Consequences of Premenstrual Syndrome on the Quality of Life from the Perspective of Affected Women:A Qualitative Study.


Authors: Shiva Siahbazi, Ali Montazeri, Ziba Taghizadeh, Raziye Masoomie
Journal of Research in Medical and Dental Sciences , Vol.6, No. 2, Year. 2018, Page: 2347-2367,
17.

Creating a positive perception of childbirth experience: systematic review and meta-analysis of prenatal and intrapartum interventions:.


Authors: Mahshid Taheri, Amirhossien Takian, Ziba TaghizadehEmail author, Nahid Jafari and Nasrin Sarafraz
Reproductive Health, Year. 2018,
18.

Parents’ concerns regarding the growth characteristics of their adolescents: a qualitative inquiry in Iran


Authors: Mohammad Ali Cheraghi, Parvaneh Rezasoltani, AbouAli Vedadhir, Ziba Taghizadeh, Seyyed Hossein Samadanifard
nternational journal of qualitative studies on health and well-being, Vol.13, No.1, Year. 2018, Page:1453179,
19.

Study protocol for promoting physical activity among women base on the MAPP process


Authors: Leila Amiri Farahani, Soroor Parvizy, Mohsen Asadi-Lari, Eesa Mohammadi, Batool Hasanpoor Azghadi, Ziba Taghizadeh
East Mediterr Health J , Vol.24, Year. 2018,
20.

Designing and psychometric analysis of a married women's work-family conflict questionnaire


Authors: Abbas Ebadi, Ziba Taghizadeh, Eesa Mohammadi, Abolghasem Pourreza, Anoshirvan Lili, Razieh Bagherzadeh
Nursing and Midwifery Studies , Vol.7, No.1, Year. 2018, Page: 24-32,
21.

The relationship of married women's marriage duration with their reproductive practices, ..


Authors: F Behmanesh, Z Taghizadeh, A Vedadhir, A Ebadi, A Pourreza
Nursing and Midwifery Studies , Vol.7, No.3, Year. 2018, Page: 122-127,
22.

The Consequences of Premenstrual Syndrome on the Quality of Life from the Perspective of Affected Women: A Qualitative Study


Authors: S Siahbazi, A Montazeri, Z Taghizadeh, R Masoomie
Journal of Research in Medical and Dental Science , Vol.6, No.2, Year. 2018, Page:284-292,
23.

Fear of stigma: The lived experiences of Iranian women after suicide attempt


Authors: M Azizpour, Z Taghizadeh, N Mohammadi, A Vedadhir
Perspectives in psychiatric care , Vol.54, No.2, Year. 2018, Page: 293-299,
24.

Explaining Effective Factors on Access to Maternal Health Information During Pregnancy: A Qualitative Study


Authors: S Taheri, Z Taghizadeh, M Tavousi
Journal of Research in Medical and Dental Science, Vol.6, No.3, Year. 2018, Page: 50-59,
25.

Midwives’ Professional Competencies for Preventing Maternal Mortality in Disasters: A Cross-Sectional Study in Iran


Authors: Z Taghizadeh, MK Rad, A Kazemnejad
Disaster medicine and public health preparedness , Vol.12, No.3, Year. 2018, Page: 305-311,
26.

Evaluation of Postpartum Sleep Quality and the Influential Factors in the Women in Zanjan City, Iran )


Authors: Zahra Behboodi Moghadam, Mahnaz Keshavarz Afshar, Akbar Pourrahimi, Ziba Taghizadeh, Pouran Mokhtari Zanjani, Ali Montazeri
The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, Vol.21, No.1, Year. 2018, Page:6-14,
27.

Creating a positive perception of childbirth experience: systematic review and metaanalysis of prenatal and intrapartum interventions


Authors: Mahshid Taheri1, Amirhossien Takian2, Ziba Taghizadeh1*, Nahid Jafari3 and Nasrin Sarafraz1
BMC, Year. 2018, Number of Page:13
28.

Iranian Women’s Perceptions and Experiences of Barriers to and Facilitators of Physical Activity


Authors: Leila Amiri Farahani,1 Seyede Batool Hasanpoor-Azgahdy,1 and Ziba Taghizadeh2,
Shiraz E-Med J, Year. 2018 ,
Download
29.

Family Planning Practice by Patterns of Marriage in the North of Iran:


Authors: Ziba TAGHIZADEH, Abouali VEDADHIR, Fatemeh BAYANI, *Fereshteh BEHMANESH, Abbas EBADI, Abolghasem POURREZA, Mohammad Jalal ABBASI -SHAVAZI, Ali BIJANI
Vol.46, No.1, Year. 2017,
30.

Difference in Perception of Pregnancy Risk in Two Maternal Age Groups: .


Authors: Taghizadeh Z, Cheraghi MA, Kazemnejad A, Pooralajal J, Aghababaei S
Journal of Clinical and Diagnostic Research, Year. 2017,
31.

Claims about medical malpractices resulting in maternal and perinatal mortality referred to iranian legal medicine organization during 2011–2012


Authors: Z Taghizadeh, M Pourbakhtiar, M Ghadipasha, K Soltani, K Azimi
Iranian journal of nursing and midwifery research, Vol.22, No.4, Year. 2017, Page: 294,
32.

The psychometric properties of exercise benefits/barriers scale among women


Authors: Leila Amiri Farahani, Soroor Parvizy, Eesa Mohammadi, Mohsen Asadi-Lari, Anoshiravan Kazemnejad, Seyede Batool Hasanpoor-Azgahdy, Ziba Taghizadeh
The Electronic Physician, Vol.9, No.7, Year. 2017, Page:4780,
33.

Difference in perception of pregnancy risk in two maternal age groups


Authors: Z Taghizadeh, MA Cheraghi, A Kazemnejad, J Pooralajal, S Aghababaei
Journal of clinical and diagnostic research: JCDR , Vol.11, No.5, Year. 2017, Page:QC09,
34.

The assessment of positive predictive value serum hematocrit level in early detection of preeclampsia


Authors: F. Golboni Z. Taghizadeh M. Azizpoor
International Journal of Gynecology & Obstetrics, Year. 2009,
35.

Predictive value of plasma haematocrit level in early diagnosis of pre-eclampsia/Valeur prédictive du taux d'hématocrite plasmatique pour le diagnostic précoce de prééclampsie


Authors: Golboni, F; Heydarpour, S; Taghizadeh, Z, ; Kazemnezhad, A. Eastern Mediterranean Health Journal 17.10
Eastern Mediterranean Health Journal, Vol.17, No.10, Year. 2011,
36.

Premenstrual syndrome and psychiatric comorbidities


Authors: • M. Arbabi ,M. Shirmohammadi, Z. Taghizadeh, H. Haghanni, H. Parsaf
European Psychiatry, Vol.28, No.s 1, Year. 2011,
37.

Iranian mothers’ perception of the psychological birth trauma: A qualitative study


Authors: Ziba Taghizadeh, Alireza Irajpour, Saharnaz Nedjat, Mohammad Arbabi, MD,4 and Violeta Lopez, PhD5
Iranian journal of psychiatry, Vol.9, No.1, Year. 2014,
38.

Examining Laboratory Accuracy and Precision of ‘Cervical Dilatometer, in Measuring Cervical Dilatation


Authors: Z. Taghizadeh , A. Kazemnejad , F. Hajati
Indian Journal of Science and Technology, Vol.8, No.21, Year. 2015,
39.

Mode of Delivery and Post-partum Depression: A Cohort Study


Authors: Mohammad Arbabi, Ziba Taghizadeh, Sedigheh Hantoushzadeh and Edith Haghnazarian
J Women’s Health Care, Vol.5, No.303, Year. 2016,
40.

• Relationship of work-family conflict with burnout and marital satisfaction: cross-domain or source attribution relations


Authors: Razieh Bagherzadeh, Ziba Taghizadeh, Eesa Mohammadi, Anoshirvan Kazemnejad, Abolghasem Pourreza,
Health Promotion Perspectives, Vol.6, No.1, Year. 2016,
41.

• Individual consequences of having work and family roles simultaneously in Iranian married women


Authors: Abbas Ebadi Eesa Mohammadi c, Abolghasem Pourreza d, Anoshirvan Kazemnejad Razieh Bagherzadeh
Women & health, Year. 2016,
42.

Marriage Patterns and Childbearing: Results From a Quantitative: study in north of iran


Authors: Ziba Taghizadeh, Fereshteh Behmanesh & Abbas Ebadi
Global Journal of Health Science, Vol.8, No.3, Year. 2016,
43.

Reproductive practices by patterns of marriage among Iranian women: study protocol for an explanatory sequential mixed methods design


Authors: Ziba Taghizadeh1, Abouali Vedadhir, Fereshteh Behmanesh, Abbas Ebadi, Abulghasem Pourreza
Reproductive Health, Vol.18, No.1, Year. 2015,
45.

Lavender Fragrance Essential Oil and the Quality of Sleep in Postpartum Women


Authors: Mahnaz Keshavarz Afshar ; Zahra Behboodi Moghadam,* ; Ziba Taghizadeh; Reza
Iran Red Crescent Med J, Vol.17, No.4, Year. 2015,
48.

The study of predicting role of personality traits in the perception of labor pain.ziba taghizadeh، Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.2014


Authors: Parvin Yadollahi, Zohreh Khalaginia, Abouali Vedadhir, Arezoo Ariashekouh, Ziba Taghizadeh, and Farhad Khormaei
Year. 2014,

Farsi

1.

3. Midwives’ Professional Competencies for Preventing Maternal Mortality in Disasters: A Cross-Sectional Study in Iran:


Authors: Z Taghizadeh, MK Rad, A Kazemnejad
Disaster medicine and public health preparedness., Vol.12, No. (3), Year. 2018, Number of Page:305-311
2.

A Survey on Various Types of Medical Malpractice in Relation With Pregnancy and Delivery, Referred to Relevant Commissions of the Iranian Legal Medicine Organization:


Authors: Azimi KH, Poorbakhtiar M, Taghizadeh Z , Soltani K, Ghadipasha M, Daneshparvar H
. Journal of Forensic Medicine, Vol.23, No.2, Year. 2017,
3.

A Survey on Various Types of Medical Malpractice in Relation With Pregnancy and Delivery, Referred to Relevant Commissions of the Iranian Legal Medicine Organization


Authors: ,1AzimiKhadije
Ir J Forensic Med. 2017; 23(2): 132-141, Vol. (2) , No.23, Year. 2017, Number of Page:132-141
4.

Prevalence of unintended pregnancy and pertinent factors in women with positive pregnancy test


Authors: A Rezaipour, Z Taghizadeh, S Faghihzadeh, Sh Bazzazian
Hayat, Vol.9, No.2, Year. 2014,
5.

Effect of positive predictive value of serum hematocrit levels on early detection of preeclampsia


Authors: ZIBA Taghizadeh, A Rezaeipour, ANOUSHIRAVAN Kazemnejad, F Golboni
Hayat, Vol.15, No.2, Year. 2009,
6.

The effect of counseling on premenstrual syndrome related symptoms


Authors: ZIBA Taghizadeh, M Shirmohammadi, M Mirmohammadali, M Arbabi, H Haghani
Hayat, Vol.15, No.4, Year. 2010,
7.

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale


Authors: F Golboni, S Heydarpour, Z Taghizadeh, A Kazemnezhad
EMHJ, Vol.17, No.10, Year. 2011,
8.

Educational Needs of Midwifery Students regarding Mother and Infant Mortality Prevention Services in Critical Situations


Authors: Ziba Taghizadeh, Ali Montazeri, Mahsa Khoshnamrad
Hayat, Vol.21, No.2, Year. 2015,
9.

Self-concept and self-discrepancy among the women receiving and donating oocyte


Authors: Ziba Taghizadeh, Anoushirvan Kazemnejad, Marziye Reisi
Hayat, Vol.21, No.3, Year. 2015,
11.

The educational needs of midwifery care to prevent maternal mortality and


Authors: ziba Taghizadeh,Ali Montazer, Mahsa khoshnamrad
hayat, Vol.21, No.2, Year. 2015,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

International Congress of Obstetrics & Gynecology (Tabriz University of Medical Sciences).” Birth: Cut point of Death and Life”. 2012


Type : Abstract, Lecturer,
2.

National Seminar of Care quality improvement (Kordestan University of Medical Sciences. “Psychological birth trauma during delivery and environmental interactions “. 2011


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
3.

0th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences). “Maternal Early Response to Traumatic Birth “. 2011


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
4.

11th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences). “Maternal mental health during delivery “. 2010


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
5.

7th Nursing & Midwifery Care National congress: Care quality improvement (Tehran University of Medical Sciences).” providing care for mothers regarding their needs “ 2010


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
6.

First International Congress of Reproductive Health in Iran (Mashhad). “Maternal Response to psychological birth trauma”. 2011


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
7.

First International congress on the impact of the environment on reproductive health (Shahid Beheshti University of Medical Sciences). “Impact of the environment on maternal mental health “. 2010


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
8.

Anxiety and depression and related factor before and after therapeutic abortion in women referred to the forensic medicine in Tehran 1393


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
9.

Massage therapy and mild depression during pregnancy 3rd national conference on mental health and well-being in ghoochan 1393


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
10.

First International congress on the impact of the environment on reproductive health (Shahid Beheshti University of Medical Sciences) “Impact of the environment on maternal mental health” Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
11.

7th Nursing & Midwifery Care National congress: Care quality improvement, (Tehran University of Medical Sciences) “providing care for mothers regarding their needs”, Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
12.

Workshops of Continues Medical Education “workshop of physiologic delivery”, Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
13.

11th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences) “ maternal mental health during delivery”, Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
14.

Workshop of water birth (Continues Medical Education), Tehran, Iran, 2010, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
15.

21st European Congress on Perinatal Medicine, “Comparing between roll-over Test and Serum Hematocrit in early detection of Pre-eclampsia ” Istanbul, Turkey, 2008, poster


Type : Poster Presentaion & Abstract, others,
16.

14th Congress of Fertility & Infertility, “Sexual dysfunction during pregnancy in infertile women” Yazd, Iran, 2007, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
17.

National congress of updates in CV disease, “Updates in care of pregnant with heart disease” Tehran, Iran, 2006, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
18.

10th International congress of Obstetrics & Gynecology (Tehran University of Medical Sciences), “ Maternal Death and Health”, Tehran, Iran, 2006, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
19.

Seminar of Immune pregnancy, “Pregnant and Air pollution” , Tehran, Iran, 2006, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
20.

International Congress of Respiratory disease, “ Asthma in Pregnancy”, Tehran, Iran, 2005, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
21.

2th International Congress of Pulmonary Disease: Intensive care for Tuberculosis and Aids, Midwifes’ Role in prevention and screening of Tuberculosis and Aids during pregnancy, Tehran, Iran, 2005, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
22.

12th International Congress of Tropical Disease, Urinary infections during pregnancy, Tehran, Iran, 2005, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
23.

First International Congress of Obstetrics & Gynecology, “ Relationship Between Air Pollution and Osteoporosis among Iranian Women”, Beijing, China, 2005, Poster


Type : Poster Presentaion & Abstract, others,
24.

First International Congress of Obstetrics & Gynecology, “Birth Position during the second phase of delivery in Iran” , Beijing, China, 2005, Poster


Type : Poster Presentaion & Abstract, others,
25.

Immune pregnancy, “Breastfeeding Resumes”, Tehran, Iran, 2005, Poster


Type : Poster Presentaion & Abstract, others,
26.

11th International Congress of Tropical Disease, Neonatal Infections, Tehran, Iran, 2004, Lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
27.

Topics in Obstetrics & Gynecology, “Relationship between Air pollution and preterm labour, Bangkok, Thailand, 2004, Poster


Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
28.

First Seminar of Detection and Treatment of Osteoporosis, “ Relationship between Air pollution and BMD and Blood Markers” Tehran, Iran, 2004, lecture


Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
29.

Obstetrics & Gynecology & Infertility, “ Abortions & Holly religions” , Dubai, 2003, Poster


Type : Poster Presentaion & Abstract, others,
1.

Nursing and Midwifery School of TUMS


Activity Type:Associate Member
2016
2.

Design Short-term courses for “midwives and assisted reproductive techniques in China” 2016.


Activity Type:Member Of Board
2016
3.

Take part in the “International Training Workshop on Diagnosis and Treatment of the Major Diseases in ASEAN countries "in China, Haikou. 2015.


Activity Type:Member Of Board
2015
4.

“Present Iran plans to deal with disasters in the “Reginal minimum initial service package coordination training for Asia pacific” Bangkok Thailand”. Taghizadeh Ziba. Aboulshams Behnaz. Adib Haleh. 26- 30 August 2013.


Activity Type:Member Of Board
2013
5.

Writing and publishing books about reproductive health services for midwives in collaboration with UNFPA and Red Crescent Disaster. Taghizadeh Ziba. Adib Haleh 2012


Activity Type:Member Of Board
2012
6.

Family Planning Clinical Training and STIs, HIV/ AIDS. T.O.T. Practical Training Kabul/ Afghanistan” and Provide the relevant manual in Dari language. Taghizadeh Ziba. Family Health Alliance. September 2006.


Activity Type:Member Of Board
2006
7.

.“Midwifery and Doctor. T.O.T. Practical Training Kabul/ Afghanistan” and Provide the relevant manual in Dari language. Taghizadeh Ziba. Family Health Alliance. July 2005


Activity Type:Member Of Board
2005
1. Socio-Mental in Reproductive Health and MISP in Disaster
Top