دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمدرضا ظفرقندي

اطلاعات تماس
تلفن: (+98 21) 6405666
فکس: (+98 21) 6419537
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
جراحي
بیمارستان
سينا
جراحي عروق و تروما
درباره
آخرین به روزرسانی: 1393/11/28

1.

English


1.

رتبه سوم گروه علوم باليني ـ جراحي نهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي


1382,

مقاله طرح تحقيقاتي مرگهاي قابل پيشگيري در بيماران ترومايي در بيمارستانهاي سينا و شهداي تجريش از خردادماه 75 تا 76

 

2.

رتبه سوم گروه علوم باليني ـ جراحي هشتمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي


1381,

مقاله مطالعه دموگرافيك و ارزيابي شدت آسيبدر بيماران ترومايي بر مبناي ISSو ميزان كلي موفقيت اقدامات درماني انجام شده به صورت چند مركزي در سطح تهران

(76-1375

Farsi

1.

ارزيابي و درمان درد پستان (ماستالژي)


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر رامش عمراني‌پور
Publisher: پورسينا , 1380, تالیف
2.

بهجت


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر فريدون دواچي، دكتر محمود اكبريان، دكتر فرهاد شهرام
Publisher: دانشگاه تهران , 1379, تالیف
3.

تروما و اصول برخورد با آن


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر سهيل اكبري
Publisher: مؤسسه نشر جهاد , 1378, تالیف و ترجمه
4.

بيماريهاي پستان سابيستون


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر ايرج حريرچي، دكتر مهرگان حاجي محمودي
Publisher: مركز بيماريهاي پستان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران , 1377, ترجمه
Abstract :

نظارت

5.

سئوالات جراحي آزمون پره‌انترني و دستياري خرداد 1361 تا شهريور 1375


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر عليرضا پارساپور، دكتر غلامحسين كاظميان، دكتر محمدقاسم محسني
Publisher: ارجمند , 1375, ترجمه
Abstract :

نظارت

6.

سئوالات جراحي عمومي، ارتوپدي، ارولوژي خرداد 1361 تا شهريور 1373 همراه با پاسخ تشريحي


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر عليرضا پارساپور، دكتر غلامحسين كاظميان، دكتر محمدقاسم محسني
Publisher: حيان / ارجمند, 1373, ترجمه
Abstract :

نظارت

7.

ABC of Breast Diseases الفباي برخورد با بيماريهاي پستان


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر فاطمه اصفهاني، دكتر فرهاد سميعي، دكتر لعبت گرانپايه، دكتر ايرج حريرچي
Publisher: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (اداره كل بهداشت خانواده, 1377, ترجمه

مقالات

Farsi

1.

بررسي آينده‌نگر نتايج 214 مورد جراحي با تشخيص آپانديسيت از ميان 611 مورد بيمار مبتلا به شكم حاد در بيمارستان سينا


Authors: دكتر پرهام قراگوزلو، دكتر مريم نوع‌پرست، دكتر كوروش معزاردلان
مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، , Vol.21, No.1, Year. 82,
2.

متغيرهاي فردي و بيمارستاني در بيماران فوت شده دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1376


Authors: دكتر علي محمد حاجي زينعلي، دكتر محمدرضا ظفرقندي
مجله دانشكده پزشكي, Vol.62, No.9, Year. 1383, Page:صفحه 767-762,
3.

مقايسه آسيب‌هاي غيرنافذ در تصادف وسايل نقليه موتوري بين دو گروه بيماران


Authors: دكتر محمدحسن محقق، دكتر محمودرضا سرزعيم، دكتر هادي سعيد مدقق، دكتر محمدرضا ظفرقندي
مجله دانشكده پزشكي, Vol.61, No.5, Year. 1382,
4.

بررسي بيماران دچار ضايعات تروماتيك عروقي اندام تحتاني بستري شده در بيمارستان شهداي تجريش طي سالهاي 72-69 و بيمارستان سينا طي سالهاي 77-72


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر سيدمحسن كاظمي، دكتر رضا كريمي گرگاني
طب و تزكيه, Vol.36, Year. 1379,
5.

بررسي بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان سينا با تشخيص انسداد روده طي سالهاي 75-73


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر مجيد معيني، دكتر ابوالفضل شجاعي‌فرد
مجله دانشكده پزشكي, Vol.57, No.4, Year. 1378, Page:32-23,
6.

بررسي نحوه انتقال بيماران مصدوم به يك مركز تروما در تهران


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر مجيد معيني
مجله دانشكده پزشكي، , Vol.57, No.1, Year. 1378, Page:71-68,
7.

اهميت نوع سانحه و تأثير آن در سرنوشت بيماران ترومايي


Authors: دكتر موسي زرگر، دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر محمدهادي مدقق، دكتر كيومرث عباسي، دكتر حامد رضايي شيراز
مجله دانشكده پزشكي، , Vol.56, No.5, Year. 1377, Page: 108-101,
8.

بررسي 3058 مورد گزارش آسيب‌شناسي بيماريهاي پستان


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر ايرج حريرچي، دكتر ماندانا ابراهيمي، دكتر ندا زماني، دكتر صغري جاروندي، دكتر انوشيروان كاظم‌نژاد
مجله دانشكده پزشكي، , Vol.56, No.5, Year. 1377, Page:صفحه 47-42,
10.

بررسي ارزش اخباري مثبت سونوگرافي در سنگهاي سيستم صفراوي و عوامل مؤثر بر آن


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر مجيد معيني، عباسعلي حلا‌نيا مقدم، ناهيد خليلي
طب و تزكيه، , Vol.31, Year. 1377,
11.

نظرسنجي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در رابطه با مشكلات دانشگاهها و دانشكده‌ها ـ آبان و آذرماه 1376


Authors: دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر اكبر فتوحي، دكتر سيداحمد رضايي، دكتر خسرو صادق‌نيت،دكتر رامين مهرداد
مجله دانشكده پزشكي, Vol.56, No.4, Year. 1377, Page:91-87,

English

1.

Preventable Trauma Death in Tehran: An Estimate of Trauma Care Quality in Teaching Hospitals


Authors: M. R. Zafarghandi, MD, Mohammad Hadi Saeed Modaghegh, MD, and Bahman Sayyar Roudsari, MD
The Journal of TRAUMA , Vol.55, Year. 2003, Page:459-465,
2.

Smoking and Buerger’s disease: “Our Experience


Authors: M. R. Zafarghandi, J. Salimi, E. Ebrahimi
Journal of Islamic Medical Association of North America, Vol.32, No.1, Year. 2001, Page:48,
3.

Characteristics and Outcome of Injured Patients in Urban Trauma Centers in Iran


Authors: Majid Moini, Hamed RezaishirazM. R. Zafarghandi
The Journal of Trauma, Vol.48, No.3, Year. 2000, Page:503-507,
4.

Pathologic Findings in Acute Appendicitis: A Prospective Study of 73 Variables


Authors: M. R. Zafarghandi, K. M. Ardalan
Acta Medica Iranica, Vol.37, No.4, Year. 1999, Page:237-241,
5.

Evaluation of Complications and Benefits of Histoacryl Tissue Glue Surgical Wounds


Authors: M. R. Zafarghandi, A. R. Nuri, P. Irandoost,
Acta Medica Iranica, Vol.37, No.2, Year. 1999, Page: 98-101,
6.

Unilateral Exophthalmos Caused by Traumatic Vertebral Artery to Vertebral and Jugular Vein Fistula: Problems in Diagnosis and Management


Authors: A. AmirJamshidi, M. R. Zafarghandi, K. Edraki,
British Journal of Neurosurgery, Vol.13, No.2, Year. 1999, Page:201-205,
7.

Determination of Prevalence of Surgical Findings in Patients with Appendicitis


Authors: M. R. Zafarghandi, P. Gharagozlu, M. Mobasher
Acta Medica Iranica, Vol.37, No.1, Year. 1999, Page:34-36,
8.

Primary Torsion and Idiopathic Segmental Infarction of Omentum


Authors: M. R. K. Motamedi, M. R. Zafarghandi,M. H. S. Modaghegh
Medical Journal of the I. R. Iran, , Vol.10, No.4, Year. 1997, Page:271-278,
1.

عضو شورايعالي سازمان نظام پزشكي


Activity Type:عضو
24/10/79

جمهوري اسلامي ايران

2.

رئيس كميته تحول اداري


Activity Type:رئیس
2/5/78

دانشگاه علوم پزشكي تهران

3.

رئيس كميته دانشگاهي سرطان


Activity Type:رئیس
27/4/78

دانشگاه علوم پزشكي تهران

Top