فهرست دسترسی سریع

سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ EN
درگاه ثبت و رهگیری مکاتبات دانشگاه علوم پزشکی تهران

به منظور بهبود کیفیت خدمت رسانی، شما می توانید با استفاده از امکانات این سامانه تقاضای خود را به طور مستقیم و از هر جایی که به اینترنت دسترسی داشته باشید به دبیر خانه دانشگاه ارسال و پیگیری نمایید.

رهگیری ثبت درخواست راهنما