فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ EN
درگاه ثبت و رهگیری مکاتبات دانشگاه علوم پزشکی تهران

برای ثبت درخواست، ابتدا نام و نام خانوادگی و موضوع خود را تایپ نموده، سپس به منظور ادامه کار شماره تلفن همراه خود را جهت دریافت کد درج نمایید. پس از تکمیل فیلدهای مورد نظر برای ادامه، روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

بدیهی است ثبت صحیح مشخصات و شماره تماس امکان رهگیری بعدی را برای شما فراهم خواهد کرد.

* فیلدهای ستاره دار باید تکمیل گردند.

* نام و نام خانوادگی
* موضوع
* شماره تلفن همراه
* آدرس پست الکترونیکی