فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ EN
درگاه ثبت و رهگیری مکاتبات دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهت پیگیری درخواست ابتدا نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و شماره پیگیری خود را جهت دریافت کد تایید پیامکی به منظور ادامه کار درج نمایید. پس از تکمیل فیلدهای مورد نظر جهت ارسال روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

* فیلدهای ستاره دار باید تکمیل گردند.

* فرستنده
* شماره تلفن همراه
* شماره پیگیری