فهرست دسترسی سریع

شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ EN
قابل توجه كليه كاربران
جهت برخي تغييرات در سيستم شبكه دانشگاه ، ارتباط اينترنتي روز پنج شنبه 29/11/88 از ساعت 8 الي 14 دچار قطعي و اختلال خواهد بود.
تاریخ: 1388/11/28 - 00:00
قابل توجه كليه كاربرانجهت برخي تغييرات در سيستم شبكه دانشگاه ، ارتباط اينترنتي روز پنج شنبه 29/11/88 از ساعت 8 الي 14 دچار قطعي و اختلال خواهد بود.