فهرست دسترسی سریع

يكشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ EN
دكتر لاريجاني بيمارستان شهيد اكبرآبادي را كانوني بزرگ براي ارايه خدمات سلامت بانوان خواند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: رييس دانشگاه در مراسم افتتاح بخش IVF بيمارستان شهيد اكبر آبادي، بر لزوم توسعه و تكميل كادر متخصص مورد نياز براي زنان در بيمارستان هاي جامع زنان تاكيد كرد.
تاریخ: 1391/09/14 - 13:11
 دكتر لاريجاني بيمارستان شهيد اكبرآبادي را كانوني بزرگ براي ارايه خدمات سلامت بانوان خواند