Tehran University Of Medical Science 2018-02-26T15:00:00+03:30 Zend_Feed_Writer http://194.225.62.86 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir <![CDATA[ همکاری بین بخشی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت امور بانوان شهرداری تهران ]]> 2018-02-26T15:00:00+03:30 2018-02-26T15:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74807 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir همکاری بین بخشی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت امور بانوان شهرداری تهران <![CDATA[ برگزاری ماژول پنجم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT) در دانشگاه ]]> 2018-02-26T15:00:00+03:30 2018-02-26T15:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74805 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir برگزاری ماژول پنجم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT) در دانشگاه <![CDATA[جلسه کمیته دانشگاهی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه برگزار شد]]> 2018-02-25T16:00:00+03:30 2018-02-25T16:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74786 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جلسه کمیته دانشگاهی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه برگزار شد <![CDATA[ ابراز تأسف و تأثر رئیس دانشگاه از سانحه‌ی مصیبت‌بار سقوط هواپیمای مسافربری تهران- ياسوج ]]> 2018-02-24T08:00:00+03:30 2018-02-24T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74715 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir ابراز تأسف و تأثر رئیس دانشگاه از سانحه‌ی مصیبت‌بار سقوط هواپیمای مسافربری تهران- ياسوج <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه / دکتر رادمهر: همیشه خود را مدیون بخش جراحی قلب بیمارستان امام می دانم ]]> 2018-02-24T07:00:00+03:30 2018-02-24T07:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74152 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه / دکتر رادمهر: همیشه خود را مدیون بخش جراحی قلب بیمارستان امام می دانم <![CDATA[ ندای تندرستی/ راهکارهای پیشگیری از عوارض کار با رایانه ]]> 2018-02-24T08:00:00+03:30 2018-02-24T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=73801 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir ندای تندرستی/ راهکارهای پیشگیری از عوارض کار با یارانه <![CDATA[ نخستین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش برگزار شد ]]> 2018-02-23T21:00:00+03:30 2018-02-23T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74759 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نخستین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش برگزار شد <![CDATA[ برگزاری دومین جلسه کمیته مشورتی علمی نشست منطقه‌ای پیمان گروه هشت و مجمع جهانی سلامت ]]> 2018-02-23T15:00:00+03:30 2018-02-23T15:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74758 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir برگزاری دومین جلسه کمیته مشورتی علمی نشست منطقه‌ای پیمان گروه هشت و مجمع جهانی سلامت <![CDATA[ دکتر زنده‌دل لازمه بین‌المللی سازی تحقیقات را تسهیل روابط علمی و بهره‌مندی از تجربیات موفق حوزه پژوهش دانست ]]> 2018-02-22T15:00:00+03:30 2018-02-22T15:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/?siteid=1&pageid=345&newsview=74713&utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=newspr DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دکتر زنده‌دل لازمه بین‌المللی سازی تحقیقات را تسهیل روابط علمی و بهره‌مندی از تجربیات موفق حوزه پژوهش دانست <![CDATA[ جلسه مدیران معاونت درمان با اعضای تیم اجرایی بیمارستان یاس ]]> 2018-02-22T16:00:00+03:30 2018-02-22T16:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/?siteid=1&pageid=345&newsview=74745&utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=newspr DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جلسه مدیران معاونت درمان با اعضای تیم اجرایی بیمارستان یاس <![CDATA[جلسه مشترک معاونت‌هاي پژوهشی دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشکی تهران برگزار شد]]> 2018-02-21T08:00:00+03:30 2018-02-21T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=61691661K&siteid=1&pageid=345&newsview=74638 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جلسه مشترک معاونت‌هاي پژوهشی دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشکی تهران برگزار شد <![CDATA[ اولین نشست تخصصی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با حضور رییس دانشگاه افتتاح شد ]]> 2018-02-20T21:00:00+03:30 2018-02-20T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74685 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir اولین نشست تخصصی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با حضور رییس دانشگاه افتتاح شد <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه / دکتر نیما رضایی: برای رسیدن به قله باید برنامه داشته باشیم ]]> 2018-02-19T08:00:00+03:30 2018-02-19T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74551 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه / دکتر نیما رضایی: برای رسیدن به قله باید برنامه داشته باشیم <![CDATA[مراسم افتتاحیه دومین دوره ورودی دانشجویان خارجی پزشکی پردیس بین‌الملل کیش]]> 2018-02-19T21:00:00+03:30 2018-02-19T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=61691661K&siteid=1&pageid=345&newsview=74637 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir مراسم افتتاحیه دومین دوره ورودی دانشجویان خارجی پزشکی پردیس بین‌الملل کیش <![CDATA[ نایب قهرمانی تیم والیبال بانوان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسابقات کارکنان دولت استان تهران ]]> 2018-02-19T17:00:00+03:30 2018-02-19T17:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74624 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نایب قهرمانی تیم والیبال بانوان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسابقات کارکنان دولت استان تهران <![CDATA[با حضور دکتر کریمی نخستین نشست شورای دانشگاه در دوره مدیریتی جدید برگزار شد]]> 2018-02-19T21:00:00+03:30 2018-02-19T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74668 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir در شورای دانشگاه پس از معرفی رئوس برنامه چهارساله دانشگاه در ارتباط با دانشکده‌ها، دستورالعمل فرآیند پیشنهاد مدیران گروه‌های آموزشی اصلاح و برگزیدگان نهایی جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه مشخص شد. همچنین با پیشنهادهای کمیته شناسایی و معرفی مشاهیر و مفاخر دانشگاه، پیشنهاد اعضای هیات علمی وابسته و اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز شرایط موافقت شد. <![CDATA[بازدید سرزده معاون دانشجویی دانشگاه از یازدهمین انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده پرستاری و مامایی]]> 2018-02-19T21:00:00+03:30 2018-02-19T21:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74667 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دکتر فرزین حلب چی، معاون دانشجویی به همراه دکتر اصفیا، مدیر امور دانشجویی دانشگاه صبح روز یکشنبه 29 بهمن ماه از انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی بازدید کرد. <![CDATA[نشست اخلاقی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مشهد مقدس با حضور آیت‌الله جرجانی برگزار شد]]> 2018-02-18T10:00:00+03:30 2018-02-18T10:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=30759071K&siteid=1&pageid=345&newsview=74499 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نشست اخلاقی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مشهد مقدس با حضور آیت‌الله جرجانی برگزار شد <![CDATA[ارائه گزارش پرداخت‌های ارزی قبل از اعزام به خارج از کشور اعضای هیأت‌علمی، کارکنان و دانشجویان در شورای مدیران معاونت بین‌الملل]]> 2018-02-18T08:00:00+03:30 2018-02-18T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=65972067K&siteid=1&pageid=345&newsview=74584 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir ارائه گزارش پرداخت‌های ارزی قبل از اعزام به خارج از کشور اعضای هیأت‌علمی، کارکنان و دانشجویان در شورای مدیران معاونت بین‌الملل <![CDATA[بازدید مشاور رئیس دانشگاه ایندیانای آمریکا از دانشکده مجازی]]> 2018-02-18T19:00:00+03:30 2018-02-18T19:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=65972067K&siteid=1&pageid=345&newsview=74578 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بازدید مشاور رئیس دانشگاه ایندیانای آمریکا از دانشکده مجازی <![CDATA[تجلیل از پنج استاد الگوی اخلاق و تعهد حرفه‌ای در بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری]]> 2018-02-18T10:00:00+03:30 2018-02-18T10:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74595 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تجلیل از پنج استاد الگوی اخلاق و تعهد حرفه‌ای در بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری <![CDATA[ افتتاح مرکز جامع تکامل کودکان در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان ]]> 2018-02-17T08:00:00+03:30 2018-02-17T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74562 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir افتتاح مرکز جامع تکامل کودکان در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان <![CDATA[گفت‌وگو با برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ابن‌سینا/دکتر اکرم پورشمس آبادي]]> 2018-02-17T19:00:00+03:30 2018-02-17T19:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=65972067K&siteid=1&pageid=345&newsview=74343 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت‌وگو با برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ابن‌سینا/دکتر اکرم پورشمس آبادي <![CDATA[سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای برگزار شد]]> 2018-02-17T10:00:00+03:30 2018-02-17T10:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74596 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای برگزار شد <![CDATA[گفت وگو با نیلوفر مقصودنیا مدیر مسئول نشریه دانشجویی فراسوی دارو]]> 2018-02-16T08:00:00+03:30 2018-02-16T08:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74534 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت وگو با نیلوفر مقصودنیا مدیر مسئول نشریه دانشجویی فراسوی دارو <![CDATA[دیدار دکتر کریمی و دکتر کردی با مشاور رئیس دانشگاه ایندیانای آمریکا]]> 2018-02-15T17:00:00+03:30 2018-02-15T17:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=74527 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دیدار دکتر کریمی و دکتر کردی با مشاور رئیس دانشگاه ایندیانای آمریکا <![CDATA[گفت‌وگو با برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ابن‌سینا /دکتر زاهد حسین‌خان]]> 2018-02-15T17:00:00+03:30 2018-02-15T17:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=50025164K&siteid=1&pageid=345&newsview=74189 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت‌وگو با برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ابن‌سینا /دکتر زاهد حسین‌خان <![CDATA[گفت‌وگو با دکتر رستمیان /کارگاه‌های فناوری، کارآفرینی و کسب‌وکار، امتیاز فرهنگی گرفتند]]> 2018-02-14T20:00:00+03:30 2018-02-14T20:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=30759071K&siteid=1&pageid=345&newsview=74506 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت‌وگو با دکتر رستمیان /کارگاه‌های فناوری، کارآفرینی و کسب‌وکار، امتیاز فرهنگی گرفتند <![CDATA[دانشکده پرستاری و مامایی تهران حائز رتبه اول در بین دانشکده های پرستاری کشور براساس شاخص H-index شد]]> 2018-02-14T20:00:00+03:30 2018-02-14T20:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=30759071K&siteid=1&pageid=345&newsview=74516 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دانشکده پرستاری و مامایی تهران حائز رتبه اول در بین دانشکده های پرستاری کشور براساس شاخص H-index شد <![CDATA[ تاریخ شفاهی دانشگاه / دکتر مجتهدزاده: باید به لحاظ فرهنگی و اخلاقی، نگران فردای کشور باشیم و برای نسل فردا دلسوزی کنیم ]]> 2018-02-12T16:00:00+03:30 2018-02-12T16:00:00+03:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=66220358K&siteid=1&pageid=345&newsview=74318 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه / دکتر مجتهدزاده: باید به لحاظ فرهنگی و اخلاقی، نگران فردای کشور باشیم و برای نسل فردا دلسوزی کنیم